رهنمای انتخاب رشته پوهنتون ها برای امتحان کانکور سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

پوهنتون ها

پوهنحي

ديپارتمنت

کود نمبر

پذيرش

 

پوهنتون ها

پوهنحي

ديپارتمنت

کود نمبر

پذيرش

پوهنتون کابل

اقتصاد

 عمومي

۰۰۱

۳۵۰

پوهنتون پولي تخنيک.

ساختماني

ساختمان هاي صنعتي و مدني

۰۶۶

۰۵۰

شرعيات براي اناث

تعليمات اسلامي دختران

۰۰۲

۱۲۰

مهندسي

۰۶۷

۰۵۰

زمين شناسي

هايدرو مترولوژي

۰۰۳

۱۰۰

هايدروليک ساختمانهاي هايدروليک 

۰۶۸

۰۵۰

جيولوجي

۰۰۴

۱۰۰

ساختمان هاي ترانسپورتي

۰۶۹

۰۵۰

محيط زيست

۰۰۵

۱۰۰

آبرساني و محيط زيست  

۰۷۰

۰۵۰

جغرافيه

۰۰۶

۱۰۰

شهرسازي 

۲۴۰

۰۵۰

حقوق

 عمومي

۰۰۷

۳۶۰

جيولوجي و معادن

نفت و گاز

۰۷۱

۰۵۰

علوم اجتماعي

تاريخ عمومي

۰۰۸

۱۰۰

استخراج معادن

۰۷۲

۰۵۰

بشر شناسي و باستان شناسي

۰۰۹

۱۰۰

اکتشاف معادن

۰۷۳

۰۵۰

فلسفه و جامعه شناسي

۰۱۰

۱۰۰

جيوديزي انجنيري

۰۷۴

۰۵۰

هنر هاي زيبا

تياتر

۰۱۱

۱۰۰

تکنالوژي کيمياوي

تکنالوژي موادعضوي

۰۷۵

۰۵۰

موسيقي

۰۱۲

۰۸۰

تکنالوژي مواد غير عضوي

۰۷۶

۰۵۰

 سينما

۰۱۳

۰۸۰

تکنالوژي مواد غذايي

۰۷۷

۰۵۰

مجسمه

۰۱۴

۰۸۰

کمپيوتر انفورماتيک

آي تي

۰۷۸

۰۵۰

گرافيک

۰۱۵

۰۸۰

کمپيوتر انفارميشن ساينس

۰۷۹

۰۵۰

نقاشي

۰۱۶

۰۸۰

کمپيوتر انجنيرنگ

۰۸۰

۰۵۰

نمايشنامه

۲۳۳

۰۸۰

الکتروميخانيک

تامين برق

۰۸۱

۰۵۰

زبان ادبيات

فرانسوي

۰۱۷

۰۶۰

اتوميخانيک

۰۸۲

۰۶۰

آلماني

۰۱۸

۰۶۰

انجنيري منابع آب ومحيط زيست

آبياري انجنيري 

۲۴۱

۰۶۰

جاپاني

۰۱۹

۰۶۰

آب رساني و انجنيري هايدروليک 

۲۴۲

۰۶۰

انگليسي

۰۲۰

۱۵۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون پوليتخنيک

 

۱۰۳۰

ترکي

۰۲۱

۰۸۰

پوهنتون طبي کابل.

معالجوي

عمومي

۰۸۳

۱۸۰

پشتو

۰۲۲

۱۶۰

ستوماتولوژي

عمومي

۰۸۴

۱۴۰

دري

۰۲۳

۱۶۰

صحت عامه

عمومي

۰۸۵

۱۲۰

عربي

۰۲۴

۰۸۰

نرسنگ 

۶۰نفر ذکور و ۸۰ نفر اناث 

۰۸۶

۱۴۰

روسي

۰۲۵

۱۲۰

متمم طبي

تکنالوژي لابراتوار

۰۸۷

۰۵۰

روانشناسي و علوم تربيتي

اداره و منجمنت تربيتي

۰۲۶

۰۸۰

انستيزي

۰۸۸

۰۵۰

روانشناسي

۰۲۷

۰۸۰

طب نظامي

معالجوي

۰۸۹

۰۴۰

پيداگوژي

۰۲۸

۰۸۰

صحت عامه

۰۹۰

۰۱۰

مشاور و رهنمايي 

۲۳۴

۰۸۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون طبي کابل

 

۷۳۰

ژورناليزم

عمومي

۰۲۹

۲۰۰

پوهنتون ننگرهار

ادبيات

عمومي

۰۹۱

۴۰۰

انجنيري

سيول

۰۳۰

۱۰۰

اقتصاد

عمومي

۰۹۲

۲۰۰

برق

۰۳۱

۰۷۰

انجنيري

عمومي

۰۹۳

۱۰۰

ميخانيک

۰۳۲

۰۷۰

تعليم و تربيه

عمومي

۰۹۴

۶۰۰

مهندسي

۰۳۳

۰۶۰

حقوق

عمومي

۰۹۵

۲۰۰

فارمسي

عمومي

۰۳۴

۱۴۰

زراعت

عمومي

۰۹۶

۲۵۰

کمپيوتر ساينس

عمومي

۰۳۵

۲۳۰

شرعيات

۸۰ نفر ذکور و ۸۰ نفر اناث

۰۹۷

۱۶۰

وترنري

عمومي

۰۳۶

۱۲۰

طب

عمومي

۰۹۸

۱۲۰

زراعت

عمومي

۰۳۷

۳۵۰

وترنري

عمومي

۰۹۹

۱۰۰

ساينس

عمومي

۰۳۸

۴۵۰

ساينس

عمومي

۱۰۰

۲۵۰

اداره عامه

عمومي

۰۳۹

۱۰۰

کمپيوتر ساينس

عمومي

۱۰۱

۱۰۰

کيميا

عمومي

۰۴۰

۱۵۰

ژورناليزم

عمومي

۱۰۲

۱۵۰

محيط زيست 

منابع طبيعي 

۲۳۵

۱۰۰

اداره عامه 

عمومي

۲۴۳

۱۵۰

اداره حوادث

۲۳۷

۱۰۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون ننگرهار

 

۲۷۸۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون کابل

 

۵۶۰۰

پوهنتون کنر

زراعت

عمومي

۱۰۳

۱۶۰

 پوهنتون تعليم و تربيه

زبان و ادبيات

دري

۰۴۱

۰۹۰

شرعيات

عمومي

۱۰۴

۱۶۰

انگليسي

۰۴۲

۰۹۰

تعليم و تربيه

عمومي

۱۰۵

۳۵۰

پشتو

۰۴۳

۱۰۰

کمپيوتر ساينس

عمومي

۱۰۶

۱۳۰

عربي

۰۴۴

۰۶۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون کنر

 

۸۰۰

روسي

۰۴۵

۱۰۰

پوهنتون لغمان

ادبيات

عمومي

۱۰۷

۱۶۰

علوم اجتماعي

تاريخ

۰۴۶

۰۶۰

زراعت

عمومي

۱۰۸

۱۶۰

جغرافيه

۰۴۷

۰۶۰

تعليم و تربيه

عمومي

۲۴۴

۱۶۰

جامعه شناسي

۰۴۸

۰۶۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون لغمان

 

۴۸۰

علوم و فرهنگ اسلامي

۰۴۹

۰۶۰

پوهنتون خوست

زراعت

عمومي

۱۰۹

۳۲۰

علوم طبيعي

رياضي

۰۵۰

۰۷۰

حقوق

عمومي

۱۱۰

۲۲۰

فزيک

۰۵۱

۰۷۰

شرعيات

عمومي

۱۱۱

۱۳۰

کمپيوتر ساينس

۰۵۲

۰۷۰

اداره و تجارت

عمومي

۱۱۲

۲۰۰

کيميا

۰۵۳

۰۷۰

تعليم و تربيه

عمومي

۱۱۳

۶۰۰

بيولوژي

۰۵۴

۰۷۰

ژورناليزم

عمومي

۱۱۴

۲۰۰

محيط زيست و تعليمات صحي 

۲۳۸

۰۷۰

کمپيوتر ساينس

عمومي

۱۱۵

۱۵۰

تعليمات مسلکي

روانشناسي

۰۵۵

۰۵۰

طب 

عمومي

۱۱۶

۱۴۰

تعليم و تربيه 

۰۵۶

۰۵۰

وترنري

عمومي 

۲۴۵

۱۲۰

تعليمات اختصاصي

روانشناسي ناشنوايان

۰۵۷

۰۵۰

انجنيري

عمومي

۱۱۸

۱۵۰

روانشناسي نابينايان

۰۵۸

۰۵۰

ادبيات

عمومي

۱۱۹

۲۵۰

روانشناسي عقب ماندگان

۰۵۹

۰۵۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون خوست

 

۲۴۸۰

تربيت بدني

۹۰ نفر ذکور و ۵۰ نفر اناث

۰۶۰

۱۴۰

پوهنتون کندهار

انجنيري 

عمومي

۱۲۰

۱۰۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون تعليم و تربيه کابل

 

۱۴۹۰

تعليم و تربيه

عمومي

۱۲۱

۶۰۰

پوهنتون پکتيا

انجنيري

عمومي

۰۶۱

۱۲۰

 بلوپي 

۲۳۱

۰۳۰

حقوق

عمومي

۰۶۲

۱۲۰

زراعت

عمومي

۱۲۲

۱۶۰

تعليم و تربيه

عمومي

۰۶۳

۵۵۰

طب

عمومي

۱۲۳

۱۰۰

طب

عمومي

۰۶۴

۱۲۰

اقتصاد

عمومي

۱۲۴

۱۵۰

زراعت

عمومي

۰۶۵

۳۰۰

شرعيات

عمومي

۱۲۵

۱۰۰

ادبيات 

عمومي

۲۳۹

۲۰۰

ژورناليزم

عمومي

۱۲۶

۱۲۰

مجموعه ظرفيت پوهنتون پکتيا

 

۱۴۱۰

حقوق 

عمومي 

۲۴۶

۱۰۰

 

 

 

   

اداره عامه 

عمومي 

۲۴۷

۱۰۰

 

 

 

   

مجموعه ظرفيت پوهنتون کندهار

۱۵۶۰

 

نظرات

مطالب مرتبط

د (۱۴۰۰) لمریز کال دپاره د کابل پوهنتون ماسټرۍ برنامو

د کابل پوهنتون تر لیسانس پورته (ماسټرۍ او دوکتورا) برنامو آمریت، د ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ نېټې په …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading