اطلاعيه رياست امتحانات کانکور در مورد بی نتیجه های کانکور سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

به اطلاع تمام داوطلبان بي نتيجه امتحان کانکور سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ رسانيده مي شود که ظرفيت هاي پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي تکميل بوده صرف در بخش مؤسسات نيمه عالي مربوط وزارت محترم معارف بالخصوص در ولايات ظرفيت موجود است. وزارت تحصيلات عالي در صدد پيدايش ظرفيت در مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي بوده مخصوصاً براي داوطلبان که با نمرات بلند بي نتيجه اند.
بناً تمام داوطلبان بي نتيجه منتظر اعلان بعدي وزارت تحصيلات عالي در رابطه به جذب بي نتيجه ها در مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي و نيمه عالي مربوط وزارت معارف باشند.
۱-      داوطلبان که نام هاي شان در جدول نتايج کانکور موجود نيست .
۲-      عدم قناعت به نمره اعلان شده .
۳-      عدم قناعت به انتخاب .
نوت: ساير فورم هاي چاپ شده بيدون مهر رياست امتحانات فاقد اعتبار مي باشد.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …