اطلاعيه رياست امتحانات کانکور در مورد ثبت نام امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۲

به اطلاع تمام فارغان صنوف ۱۲ ليسه هاي مرکز و ولايات داوطلبان امتحان کانکورشبانه رسانيده ميشود که ثبت نام براي پوهنځي هاي شبانه پوهنتون کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني از تاريخ ۱۵ جوزا الي۱۵ سرطان ۱۳۹۲ در محلات ذيل صورت ميگرند.

۱٫ داوطلبان آزاد ذکور در پوهنتون تعليم وتربيه شهيد استاد رباني ( که مصروفيت امورات رسمي دولتي رانداشته باشند ).

۲٫ داوطلبان کارمندان دولتي ذکور- اناث و بخش آزاد اناث درپوهنتون کابل.

داوطلبان امتحان کانکورشبانه نـکـات ذيـل را درنـظـرگـرفـتـه به منظورثبت نام مراجـعـه نمايند:

۱٫ فارغان موسسات تحصيلات عالي، نيمه عالي، صنف دوازدهم ليسه هاي مسلکي مرکز و ولايات ومحصلين برحال در امتحان شبانه اشتراک کرده نميتواند، در صورتيکه فورم راخانه پري نموده باشند باطل و شامل امتحان نميگردد.

۲٫ مطابق لايحه شمول در مؤسسات تحصيلات عالي براي شاگردان فارغ صنوف دوازدهـم سال ۸۹ مکاتب و قبل از آن سه چانس شموليت در امتحان کانکور و شاگردان فارغ صنوف ۱۲ مکاتب سال۱۳۹۰ و به بعدي آن دوچانس شموليت در امتحان کانکور را دارا مي باشند.

۳٫ داوطلب کارمند دولتي تصديق برحالي ازاداره مربوطه خويش در فـورم ثـبـت نـام به منظور شموليت درامتحان کانکور را داشته باشند در غير آن شامل امتحان شده نمي توانند .

نــــوت: توزيع کارت شمول امتحان و روزامتحان بعدأ ازطريق راديـوتـلـويـزيـون مـلـي و وـب سايت وزارت تحصيلات عالي به اطلاع رسانيده ميشود:

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading