نکات مهم و راهنمای داوطلبان در مورد امتحان کانکور

مواد مورد ضرورت داوطلب در جريان امتحان

کارت شمول امتحان

کارت شمول سندی است که در آن مشخصات داوطلب (شهرت، آی دی نمبر، مکتب، سال فراغت، لسان امتحان، محل امتحان، اتاق امتحان و عکس) درج می باشد که براساس آن داوطلب شامل امتحان می گردد.

کتابچۀ سوالات امتحان

کتابچه یی است که مطابق آی دی نمبر داوطلب چاپ گرديده و در آن ۱۶۰ سوال چهار جوابه در چهار بخش، مطابق جدول که در پوش کتابچه درج پردیده است، گنجانیده شده و باید تمام سوالات در ۱۶۰ دقیقه حل گردد.

ورق جوابات

شامل سه بخش می باشد:

بخش فوقانی: اين بخش اختصاص يافته است به شهرت، تعهد داوطلب و امضای ممتحن.

 • شهرت داوطلب قبلاً از طريق سيستم درج ورق جوابات می باشد، داوطلب صرف مکلف به انجام دو فعالیت ذیل میباشد.
 • امضا نمودن در داخل چوکات در محل امضای داوطلب.
 • گرفتن امضای استاد ممتحن در ورق جوابات.

بخش وسطی: مختص به انتخاب رشته، تعيين جنسيت و آی دی نمبر داوطلب می باشد.

 • آی دی نمبر قبلاً از طريق سيستم درج و سياه شده است.
 • درين بخش نيز داوطلب مکلف به انجام دو فعاليت می باشد که در اخير امتحان، بعد از ختم سوالات به آن می پردازد.
 • مشخص ساختن جنيست.
 • انتخاب دقيق رشته های پنگانه که نخست اعداد کود هر رشته را در جای معين آن (در چوکات های چهار گانه هر انتخاب) درج و سپس مطابق آن دايره های مربوطۀ هر انتخاب را سياه می نمايد.

قسمت تحتانی: شامل چهار بخش می باشد که عبارتند از:

 • ریاضیات از شماره ۱ – ۴۳، علوم طبيعی از شماره ۴۴ – ۸۵، علوم دينی و اجتماعی از شماره ۸۶ – ۱۲۴ ، السنه و جيولوجي از شماره ۱۲۵ – ۱۶۰
 • برای حل سوالات هر بخش وقت مشخص در نظر گرفته شده که در پشت کتابچۀ سوالات قبلاً درج می باشد.
 • در این بخش داوطلب مکلف است تا بعد از مطالعۀ هر سوال و دريافت جواب صحيح آن، در دايره مربوطه به شکل درست سیاه نمايد.

توجه:

 • نشانه های سیاه که در طرف چپ ورق جوابات به گونۀ عمودی وجود دارند، توسط قلم ،خط خور نشوند.
 • ورق جوابات پاره، قطع و چروک (چملک) نگردد.
 • از ادويۀ غلطی در ورق جوابات استفاد نشود.
 • به جز از جاهای مشخص، ساير جا های ورق جوابات قلم خور نگردد.

کود رشته:

کود رشته های هر دانشگاه از سه بخش (صرف برای ذکور، صرف برای اناث و عمومی) تشکیل گرديده است:

 • بخش عمومی: شامل رشته هایی است که داوطلبان ،ذکور و اناث به گونه مشترک می توانند آن را انتخاب نمايند.

 • بخش ذکور: صرف برای داوطلبان ذکور اختصاص يافته است. داوطلبان اناث به گونه وجه نمی توانند آن را انتخاب کنند.

 • بخش اناث: صرف برای داوطلبان اناث اختصاص يافته است. داوطلبان ذکور به گونه وجه نمی توانند آن را انتخاب کنند.

چک کردن آی دی نمبر در آغاز امتحان

داوطلب بايد قبل از پرداختن به حل سؤالات، از يکسان بودن آی دی نمبر خويش در کارت شمول، ورق جوابات و کتابچۀ سؤالات اطمینان حاصل نمايد.

طرز حل کردن سؤالات در ورق جوابات

شکل زير صورت درست و نادرست انتخاب را نشان می دهد.

طرز انتخاب رشته ها:

هر داوطلب مکلف به انتخاب پنج رشته می‌باشد. انتخاب باید به گونه دقیق و منطقی، از بالا به پائین صورت گیرد.

اسناد و وسايل ضروری در روز بايومتريک

اسناد و وسايل ضروری که بايد داوطلب در روز امتحان با خود داشته باشد

وسايل الکترونيکی که آوردن آن در صحن امتحان جداً ممنوع می‌باشد

نظرات

مطالب مرتبط

د (۱۴۰۰) لمریز کال دپاره د کابل پوهنتون ماسټرۍ برنامو

د کابل پوهنتون تر لیسانس پورته (ماسټرۍ او دوکتورا) برنامو آمریت، د ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ نېټې په …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading