هفت موضوعی که نباید با دیگران شریک کنید

چهار طرف ما همیشه پر از موضوع‌های گوناگون است. گاهی می‌شنویم و می‌بینیم و زمانی هم می‌گوییم، اما برخی از مطلب‌ها باید همیشه در صندوقچه‌ی قلب ما به صفت یک راز نگهداشته شود.

تصور کنید زمانی را که دوستان‌تان یا عضوهای فامیل‌تان سرهای زندگی شخصی‌تان را با دیگران شریک می‌کنند، آنجاست که زندگی برای شما دشوار و پچیده می‌شود. متوجه باشید، شاید تمام دوستان‌تان انسان‌ها خوش قلب نباشند؛ بعضی وقت‌ها آنان دوست دارند که رازهای شما را برای ناتوان کردن‌تان برملا کنند.

در این مطلب هفت موضوعی گنجانیده شده است که با شریک نکردن‌شان به یقین سود می‌کنید.

برنامه‌های‌تان

همیشه دوست داریم که آرزوهای خود را با دوستان خود شریک کنیم و توقع دارید که ما را تشویق کنند، اما شاید قسمی که فکر می‌کند اتفاق نیفتند. بعضی از آنان ممکن شما را از برنامه‌ای که دارید دلسرد کنند و توانایی شما را به خاطر رسیدن به آنها تضعیف کند.

آنان به شما چنین احساس خواهند داد که شما توانایی رسیدن به هدف‌هایتان را ندارید. در نهایت، پایه‌های اعتماد به نفس شما لرزان خواهد شد.

اگر شما برنامه‌های تجارتی یا برنامه‌هایی جدید‌تان را با دوستان تان شریک کنید، ممکن آنان آن مفکوره‌های را از شما دزدی کنند.

راز دوستان‌تان

هر سخنی که از دوستان‌تان می‌شنوید را باید در ذهن‌تان دفن کنید، زیرا شاید موضوع‌های خیلی شخصی آنان باشد. هیچگاهی در مورد آنها با دیگران صحبت نکنید؛ زیرا این موضوع خیانت کردن به دوست و فاش کردن رازهای آنان است. دوستان‌تان به شما اعتماد کرده‌ و به همین دلیل موضوع‌های شخصی‌شان را با شما شریک کرده‌اند.

موضوع‌های خانوادگی‌تان

نباید موضوع‌های داخل خانواده‌ی‌تان را با دیگران در میان بگذارید. هنگامی که شما مشکل‌های فامیلی‌تان را فاش می‌کنید، پس در مقابل دیگران ناتوان معلوم می شوید.
افزون بر این، با گفت‌وگو در مورد مشکل‌ها‌ آنها بیشتر پیچیده‌ می‌شود. شاید به نظر شما بازگو کردن عادت‌ها اذیت‌کننده‌ی همسرتان بی‌ضرر معلوم شود، ولی هرگاه او در این مورد بفهمد، پس به شدت صدمه می‌بیند.

زندگی عاشقانه‌یتان

واضح است که زمانی که در مورد عاشق یا معشوقه‌ی‌تان با دوستان یا همکاران‌تان صحبت می‌کنید، حس خوبی دارید.

بله، شاید خیلی وسواس‌کننده باشد که لحظه‌هایی را که با عاشق یا معشوقه‌ی‌تان سپری کردید را به رخ دیگران بکشید، اما این عادت خوبی نیست که تمام جزییات در مورد عاشق یا معشوقه‌ی‌تان را با دیگران شریک کنید،؛ زیرا با چنین کاری صمیمیت و حریم خصوصی شما برای دیگران مانند روز روشن می‌شود.

کارهای خیریه‌ی‌تان

به عنوان یک بشر دوست، شما زندگی‌ مردم را تغییر می‌دهید و تاثیر مثبتی بر زندگی بسیاری‌ها می‌گذارید.، اما اگر این کارها را با دیگران شریک کنید پس کارها ارزش‌ خود را از دست می‌دهد و قسمی معلوم می‌شود که عمل‌های سخاوت‌مندانه‌ی شما فقط برای شهرت بوده است.

موضوع‌های مربوط به پول

این یک حقیقت جهانی؛ درآمد و امور مالی شما بهتر است که با دیگران شریک نشود. رابطه‌های واقعی نباید وابسته به موضوع‌های اقتصادی باشد.

زمانی که شما در مورد درآمدتان با دوستان‌تان صحبت می‌کنید، شاید این باعث یک رقابت منفی مبنی بر اینکه چه کسی بیشتر درآمد دارد را آغاز کند. این موضوع همچنین ممکن سبب ایجاد حسادت در میان دوستی چندین ساله‌ی شما شود.

سرهای طرز زندگی‌تان

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چه کسی به عمد رژیم غذایی یا برنامه‌های جدید شما را تخریب کرده است؟ شاید دوستان‌تان این کار را کرده باشند. دوستان‌تان احتمالن کوشش می‌کنند که طرز زندگی به خصوص شما را تخریب کنند.

همچنین باورهای شما نباید در جریان گفت‌وگو با دوستان‌تان در میان گذاشته شود. باور یک مبحث به خصوص است و ممکن سبب ایجاد بحث‌های غیرضروری شود.

فرزاد صالحی

نظرات

مطالب مرتبط

درمان زود انزالی و سستی کمر در مردان

این معجون جز یکی از مقوی ترین و بهترین داروهای گیاهی می باشد که اثرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading