حکمت آفرینش زن و مرد از دیدگاه اسلام

خداوند خلائق را (انسانها و جنها) را براى هدف بزرگ عبادت آفريده است تا اينكه او را يگانه دانسته و فقط او را بپرستند.

(و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون) (من پريها و انسانها را جز{ – ذاريات: ۵۶} براى پرستش خود نيافريده‏ام.)

 خداوند انسانها را آفريده است و هر يكى را با ويژگی‏هاى خاصى از ديگرى جدا كرده است، توان و تحمل و نيروى مرد با زن متفاوت است؛ بنابراين وظيفه هر يك مناسب با فطرت و طبيعت اوست و خداوند بر حسب علم و درايت خويش هر يك از زن و مرد را وظيفه‏اى مناسب حال او داده است: (الا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير) (مگر كسى كه مى‏آفريند{ – ملك: ۱۴} نمى‏داند، و حال اينكه او دقيق و باريك بين و بس آگاه است؟!)حكمت آفرينش مرد و زن

وظيفه مرد بدست آوردن روزى و تلاش براى امرار معاش و تهيه مخارج خانواده و همسر است.

و اين كارى است كه زن بخوبى از عهده آن بر نمى‏آيد و وظيفه زن اين است كه در داخل خانه با خدمت و رفتار خويش اسباب با آرامش را براى شوهر برگشته از كار و زحمت، خويش فراهم نمايد.

خداوند متعال فرموده است:
(و من آياته ان خلق لك من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن فى ذلك لآيت لقوم يعلمون)
{روم: ۲۱} و يكى از نشانه‏هاى قدرت خدا اين است كه از جنس خودتان همسرانى براى شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت،مسلما در اين نشانه‏ها دلائلى است براى افرادى كه مى‏انديشند.

يكى از وظايف زن به دنيا آوردن فرزند است و بايد فرزندانش را به خوبى تربيت كند زيرا مرد بيشتر بيرون از خانه به سر مى‏برد.
ب

عضى از كارها هستند كه مرد به خوبى نمى‏تواند از عهده آنها برآيد مانند شستشو و آشپزى و نيز كارهايى كه انجام دادن آن براى مرد امكان‏پذير نيست. مانند بچه دار شدن و شير دادن به بچه. در يك مثال ساده زن و شوهر را مى‏توان به شب و روز تشبيه داد است كه هر يك جاى خود را دارد و هر كدام نقش و وظيفه خودش را انجام مى‏دهد، روز براى كار و تلاش و فعاليت و روشنايى و تهيه مخارج زندگى است، اما شب براى آرامش و خواب و استراحت است. پس شوهر به روز تشبيه داده شد و زن به شب. بنابراين مرد و زن هر يك نقشى جداگانه در زندگى دارد و هيچ يك نبايد تلاش كند كه به جاى ديگرى فعاليت نمايد و اگر زن بخواهد نقش مرد را در زندگى بازى كند نتيجه برعكس خواهد شد و پيامدهاى منفى براى فرزندان و خودشان و جامعه خواهد داشت. همانطور كه براى مرد نيز ممكن نيست مشاغل زن را به عهده گيرد.

زيرا در آنصورت مرد و زن برعكس فطرت خود حركت كرده‏اند و{نگاه كنيد به كتاب المرأة فى الاسلام از شيخ فيصل مولوىP} خداوند فرموده است:
(فطرة اللّه الذى فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق اللّه ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون)
{روم: ۳۰} (اين سرشتى است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا را تغيير داد، اين است دين و آئين محكم و استوار، وليكن اكثر مردم نمى‏دانند.)

________________________

از کتاب اسلام و بزرگداشت زن
مؤلف: محمد جميل زينو
مترجم: محمّدگل گمشادزهى‏

نظرات

مطالب مرتبط

درمان زود انزالی و سستی کمر در مردان

این معجون جز یکی از مقوی ترین و بهترین داروهای گیاهی می باشد که اثرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading