بورس‌های ماستری KDI کشور کوریای جنوبی ۲۰۱۷

سفارت جمهوری کوریا مقیم کابل طی یاد داشت شماره KEK2017-37 مورخ ۱۶ اپریل ۲۰۱۷، خویش از اعطای بورسیه های تحصیلی در مقطع ماستری در رشته های (پالیسی عامه و انکشاف پالیسی) برای کارمندان دولت که در سکتور های عامه تجربه کار داشته باشند، خبر داده است.

کسانیکه شش (۶) سال تجربه کاری در ادارات دولتی، رئیس بخش و یا بالاتر از آن باشند میتوانند از ین بورسیه مستفید شوند. آخرین مهلت برای ثبت نام (اپلکیشن فورم) در این بورسیه ۲۴ ماه می سال ۲۰۱۷ از طریق وب سایت http://apply.kdischool.ac.kr به قسم آنلاین می‌باشد.

علاقمندان بورسیه مذکور بعد از دریافت اپلکیشن فورم از وب سایت متذکره همراه با اسناد تحصیلی شان الی تاریخ ۳۰/ ثور/۱۳۹۶ به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading