بورس های تحصیلی کشور اندونيزيا

پوهنتون نهضت العلماي کشوراندونيزيا به تعداد ۲۰ بورس تحصيلي براي دولت افغانستان در يک دوره چهارساله درپوهنتون هاي شهرهاي جاکارتا، ملنگ وسيميرنگ اندونيزيا تحت شرايط ذيل اعطا نموده است.

۱- تکت يک طرفه (کابل الي شهرهاي جاکارتا،ملنگ وسيميرنگ )

۲- فيس پوهنتون

۳- مصارف معيشت (غذا، محل سکونت وپول نقد)

بورس هاي فوق الذکر دررشته هاي فارمسي، ميخانيک،علوم سياسي، اقتصاد، زراعت ومالداري، رياضي، پيداگوژي ومنجمنت محصل ميپذيرد و با در نظرداشت اين واقعيت که در پوهنتون هاي نهضت العلما دساتيراسلامي مراعات مي شود مطلوب است تا دراين بورس دختران محصل معرفي شوند.

حسب فيصله مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۲ کمسيون عالي توزيع بورسها صرف کساني در اين بورس ميتوانند کانديد شوند که درلست کانديدان بورس گروپي (۱۹۲۱) نفري قبلا اسم شان ازطريق وب سايت اين وزارت به عنوان کانديد معرفي گرديده باشند.

کانديدان هرچه عاجلتر الي تاريخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۲ به وزارت تحصيلات عالي بخش مديريت عمومي بورسهاي محصلان مراجعه و ثبت نام نمايند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب