بورس هاي دوره ماستری کشور هنگری برای سال ۲۰۱۵

وزارت انکشاف دهات کشور هنگري راجع به بورس هاي ماستري سال ۲۰۱۵ در پوهنتون هاي مربوط خبر داده است.

اين بورس هاي تحصيلي در سطح ماستري از طرف وزارت زراعت هنگري، در همکاري با سازمان خوارکه و زراعت ملل متحد (FAO ) به پيش برده مي شود که افغانستان شامل کشور هاي مستحق اين بورس ها مي باشد.

 از آنجايکه اين بورسها به شکل آزاد مي باشد، بناً طبق مقررات مرجع بورس دهنده ايجاب مي نمايد تا کانديدان بصورت حتمي فورمه هاي ثبت نام را مستقيماً به ايميل آدرس ([email protected]) جهت تصميم نهايي مرجع بورس دهنده، ارسال نمايند.

وب سايت مرجع بورس دهنده قرار ذيل است:

www.fao.org/capacitydevelopment/scholarships/en

اين بورس ها در رشته هاي تغذيه حيوانات و مصونيت غذايي، حفاظه نباتات، انکشاف دهات و اقتصاد زراعتي در پوهنتون هاي کاپوشوار، سينت اشتوان و پانوبياي اين کشور مد نظر گرفته شده است. علاقمندان مي توانند الي تاريخ ۲۸ / ۲ / ۲۰۱۵ اسناد هاي تحصيلي خود را جهت ثبت نام در بورس هاي ماستري فوق الذکر به ايميل آدرس مذکور، گسيل بدارند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب