بورس های فولبرايت (Fulbright) دوره ماستری و دوکتورای ايالات متحده امريکا

سفارت ايالات متحده امريکا در کابل فصل آغاز ثبت نام براي برنامه جهاني دکتورا و ماستري فولبرايت را به تاريخ ۱۲ جنوري ۲۰۱۵ اعلان نمود. فولبرايت مهمترين برنامه تبادل تحصيلي وزارت امورخارجه ايالات متحده امريکا محسوب مي شود اين برنامه در افغانستان ،يکي از بزگترين بخش آنرا در جهان تشکيل ميدهد، تلاش دارد تا افغانان واجد شرايط را جهت تحصيل در درجه هاي ماستري و دکتورا به نهاد هاي تحصيلات عالي در سراسر امريکا معرفي نمايد.

برنامه فولبرايت از سال ۲۰۰۳ بدينسو، زمينه تحصيلات تخصصي دوره ماستري و دوکتورا را براي بيش از ۴۵۰ افغان در ايالات متحده فراهم نموده است .فارغ التحصيلان برنامه هاي مذکور جهت احراز نقش رهبري در سکتورهاي دولتي و خصوصي افغانستان از ايالات متحده برگشته اند.

در سال تعليمي ۲۰۱۷-۲۰۱۶ سفارت ايالات متحده متعهد به ايجاد فرصت شموليت براي حد اقل(۵۳) نامزد نهايي و (۱۰) نامزد جايگزين براي برنامه ماستري و (۳) نامزد نهايي براي دکتورا از افغانستان مي باشد. اين سومين سال خواهد بود که افغانها از فرصت تحصيل به درجه دکتورا در امريکا مستفيد خواهند شد.

 پروسه انتخاب دقيق وشفاف بوده و کاملاً بر اساس شايستگي صورت ميگيرد . اين پروسه توسط کارمندان امريکا يي در سفارت ايالات متحده امريکا درکابل انجام مي شود ، و داراي هفت مرحله مي باشد، که از بررسي و مرور فني براي واجد شرايط بودن اشخاص آغاز و با تصاويب ۱۲ عضو رهبري بورد بورسيه هاي فولبرايت که در واشنگتن دي سي موقعيت دارد ، نهايي مي شود.

 سفارت ايالات متحده امريکا در کابل از علاقمندي کانديدان واجد شرايط استقبال و از آنان مي خواهد در خواستي هاي خويش را جهت پيوستن به فاميل فولبرايت تسليم نمايند. درخواستي ها براي شموليت در سال تعليمي آينده ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ برنامه بورسيه هاي ماستري و دکتوراي فولبرايت بايد بصورت آنلاين و از طريق ايميل قبل از تاريخ ۲۰ مارچ ۲۰۱۵ تسليم گردند.

 از سال گذشته به اين طرف چندين طرزالعمل درخواستي تجديد شده اند، براي جزئيات بيشتربه صفحه انترنتي سفارت ايالات متحده امرکا در کابل مراجعه کنيد.

 معلومات در مورد برنامه ونحوه ثبت نام را در صفحه انترنتي سفارت ايالات متحده امريکا در کابل دريابيد:

http://kabul.usembassy.gov/educational _exchange.html

معلومات مشخص در مورد برنامه فولبرايت براي افغانستان را در پيوند ذيل دريافت نموده مي توانيد:

[email protected]

معلومات بيشتر در مورد ساير فعاليت هاي سفارت ايالات متحده را در پيوند ذيل در يابيد:

http://kabul.usembassy.gov

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading