بورسيه تحصیلی کشور بنگلاديش براي طبقه اناث

پوهنتون آسايي براي زنان واقع در شهر بندري چيناگونگ کشور بنگلاديش در نظر دارد در سال جاري به تعداد ۲۵ بورسيه تحصيلي را در مقطع ليسانس بدسترسي وزارت تحصيلات عالي قرار دهد. اين پوهنتون که از اعبار اکادميک بين المللي برخوردار است در آن صرف طبه اناث مصروف تحصيل ميباشند.

۱٫ از طبقه اناث باشند.

۲٫ متقاضياد بايد به زبان انگليسي در سطح خواند، نوشتن و صحت کردن بلديت داشته باشند و نيز آماده گي لازم براي امتحان رياضيات به زبان انگليسي نيز داشته باشند.

۳٫ متقاضيات که در امتحان رقابت آزاد کامياب مي شوند بايد اسناد فراغت(شهادت نامه و ترانسکريپت نمرات سه ساله)را با خود داشته باشند

علاقمندان به اشتراک در امتحان اين بورسيه و براي دريافت فورم هاي درخواستي به آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند.

۱٫ وزارت تحصيلات عالي مديريت عمومي تنظيم بورسها

۲٫ برک افغانستان، کارته پروان، کوچه قصابي، عقب سينما بهارستان، کوچه فرعي چهارم، دست راست بخش تعليم و تربيه برک

شماره هاي تماس:۰۷۰۰۲۸۸۳۰۰—۰۷۰۰۲۲۸۰۷۸

فور مه هاي درخواستي از آدرس انرنتي ذيل نيز قابل دريافت است: www.asian-university.org

قابل يادآوريست که آخرين تاريخ پذيرش کانديدان الي ۲۰ جنور ي ۲۰۱۴ مطابق ۳۰ جدي سال ۱۳۹۲ تعين گرديده و بعد از تاريخ متذکره ثبت نام و اسناد کانديدان قابل پذيرش نمي باشد

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading