بورسيه تحصیلی دوره لیسانس کشور بنگلاديش

وزارت امور خارجه طي نامه شماره ۱۳۷۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ خويش از اعطاي ۱۰ سيت بورسيه کشور بنگله ديش در دانشگاه انجينيري و تکنالوژي آنکشور تحت شرايط ذيل خبر داده است.

کانديدان بايد سند فراغت صنف دوزادهم را با خود داشته باشند.

 فيصدي نمرات کانديدان در مضامين(رياضي، فيزيک، کيميا وانگليسي از ۷۰% کمتر نباشد)

از جمله ۱۰ سيت بور متذکره قبلا ۵ تن کانديد از جانب پوهنتون هاي کابل و ننگرهاربه بورس متذکره معرفي گرديده و متباقي ۵ سيت باقي مانده به اساس فيصله مورخ ۱۱ جدي ۱۳۹۲ کميسيون عالي بوررسها به رقابت آزاد گذاشته شده است.

اشخاص علاقمند اين بورس هر چه عاجلتر الي روز شنبه مورخ ۲۱ جدي ۱۳۹۲ جهت ثبت نام و تکميل اسناد به وزارت تحصيلات عالي مديريت عمومي بورسهاي محصلان مراجعه نمايند.

 

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading