بورس های دوره ماستری کشور هنگری ۲۰۱۴

وزارت انکشاف دهات کشور هنگري در سال تحصيلي ۲۰۱۴ پروگرام ماستري در بخش هاي مربوط به زراعت را در نظر گرفته که افغانستان در فهرست کشور هاي مستحق شامل بوده و FAO بطور معمول تسهيل اين برنامه را به عهده دارد و اشخاص علاقمند و کانديدان واجد شرايط ميتوانند در اين پروگرام در رشته هاي ذيل ثبت نام نمايند:

۱ – باغداري

۲ – علوم زراعتي

۳ – انکشاف دهات واقتصاد زراعتي

وزارت انکشاف دهات کشور هنگري هزينه فيس، کتاب هاي درسي وغيره مصارف بودوباش را در طول پروگرام متقبل خواهد شد اما هزينه سفر از کشور شان الي هنگري و برعکس به عهده محصلين برنده اي اين بورس ميباشد.سمستر اول اين پروگرام در ماه سپتمبر ۲۰۱۴آغاز ميگردد.

فورم درخواستي ومعلومات بيشتر مربوط به پروگرام مورد نظر را از آدرس ذيل بدست آورده ميتوانيد.

Http://www.fao.org/capacitydevelopment/scholarships/en/

بايد ياد آور شد که آخرين تاريخ ارسال فورمه هاي ثبت نام ۲۸ فبروري ۲۰۱۴ ميباشد. بعد از خانه پري توسط ايميل به دفتر FAOودرخواست ها به ايميل آدرس ذيل فرستاده شود:

[email protected]

 

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading