تحلیل و تجزیه فساد در نیروهای مسلح افغانستان

ما در طول ۱۱ سال گذشته دیدیم که پول به شکل بی حساب در کشور ما سرا زیر شد، و این سرا زیر شدن باعث شد تا فساد عظیمی دامنگیر نظامی اداری کشور ما شود، و در ابتدا ما شاهد بودیم که دنیا ابتدا روی قوای مسلح ما سرمایه گذاری کردن و تا یک زمانی توانستن این سیستم را جامه عمل بپوشانند.

 که در این زمان بود که بعضی از افسران خائین به وطن متوجه شدن که زمینه کار برایشان مساعد است و تا توانستن از پول قرار داد ها خود را سیر نمودن و در هر ولایت جنایات دیگر را نیز انجام دادن به نام قوم، سمت و نژاد که اطوریته فعلی سایر افسران را لکه دار ساختن. به هر صورت هرچی که بود گذشت حالا بیبیند که در قول اردو ها و قرارگاه وزارت دفاع، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به چی سیستم اجراات میشود و مشکل اساسی استفاده جوی افراد فرصت طلب هست که زمینه را مساعد میبینند و کار ها را به شکل حقداری به پیش میبرند. در قانون تدارکات که فعلاً موجود است مشکلات بسیار موجود است باید قرارداد ها به شکل شفاف عقد گردد و اینکار هم آسان است و هم مشکل، مشکل از لحاظ کسانی هست که نمی خواهند منافع خودرا در خطر بیبینند و آسان از نظر کسانی هست که در فساد آغشته نیستند. زیاد نمی خواهم که در این مورد صحبت نمایم بخاطر اینکه مسلک ام لوژستیک نیست اما چشمدید زیاد دارم که حرف ام به جای نمیرسد.

احمد ولید عامر

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب