چهارمین دور امتحان کانکور ولایت کابل روز یکشنبه ۱۱ حوت اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۲ وسال هاي قبلي ليسه هاي (عـبـدالـغـفـورنديم، علامه قاري نيک محمد، نمبر۳ کمک به معارف، خصوصي الفلاح، نسوان غازي محمدايوب، حبيبيه، بي بي عايشه صديقه، خواجه عبدالله انصاري، عبدالهادي داوي، سيـداسـمـاعـيـل بـلـخي، ابوزرغفاري، شاه دوشمشيره، ابن سينا، سوادحياتي شيرپور، درخاني، محمدآصف مايل، حضرت ابراهيم خليل الله، عـبـدالـقـادربـيـدل، اسـتـادبـيـتاب، عـايـشـه درانـي، غـلام مـحـمـدفـرهـاد، حـصـه اول شـاه شـهـيـد، رحـمـن بـابـا، نـسـوان شهرک ملي، غـــازي، مخفي بدخشي، محمودهوتکي، نسوان وحدت و غازي عبدالله اڅکزي) مربوط رياست معارف شهرکابل رسانيده ميشود که کارت هاي شمول امتحان کانکور سر از پنجشنبه تاريخ ۸/۱۲/۱۳۹۲ درليسه ها مربوطۀ شان توزيع ميگردد. 

امتحان کانکور ليسـه ها و مدارس فوق الذکر روز يکشنبه مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائيد.

نـــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خود داري نمايند. در صورت دريافت و سايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم خود کار و يا توش سياه با خود داشته باشند.

امتحان ليسه هاي متباقي بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading