فلسفه روز عاشورا از حقیقت تا خرافات

اسلام ديني كامل و شاملي است كه هيچ گوشه زندگي ما را فروگذاشت نكرده وبرنامه فراگيري است كه تمام جوانب زندگي دنيوي و اخروي، مادي ومعنوي، جسمي وروحي ما را احتواء مي كند. هرگاه به مشكلي برخورديم يا حقيقت يك مسئله را نمي دانستيم مي بايست به دين رجوع نموده و دو منبع اصلي دين (قران وسنت) را معيار سنجش حق و باطل قرار دهيم.

از جمله اين موضوعات بحث برانگيز قضيه عاشورا مي باشد كه خيلي ها درين مورد دچار اشتباهاتي شده و از حقيقت عاشورا طفره رفته اند،؛ چه خوب است كه به مناسبت اين روز با عظمت نگاهي هرچند گذرا به منابع ديني خود بيندازيم تا حقيقت اين روز را شناخته و خرافات را از دامن پاك آن بزدائيم. در مورد بيان حقيقت عاشورا دو نكته قابل توجه است كه درين روز چه كاري بايد انجام دهيم و چرا؟ پيرامون وظيفه ما درين روز بايد گفت: كه خداوند(ج) و رسولش صليالله عليه وسلم فرصت هاي را در اختيار ما قرارداده است كه با استفاده مطلوب ازين فرصت ها خودسازي نموده و روح و روان خويش را پالايش دهيم تا بتوانيم در مقابل امواج متلاطم فساد و تباهي مقاومت كرده و در دين خود استقامت داشته باشيم؛ از جمله اين فرصت ها، روزه ها و صدقات و نماز هاي نفلي مي باشد.

وقتي به نصوص ديني مراجعه مي كنيم درميابيم كه قرآن كريم درخصوص روز عاشورا هيچ اشاره هم نكرده؛ اما احاديث نبوي صلي الله عليه وسلم بيانات مفصلي را در باره حقيقت عاشورا بازگو كرده است كه اينك به اين احاديث نگاهي مي اندازيم:

امام مسلم حديثي را از ابي قتاده روايت نموده كه پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند:«اميد وارم كه خداوند روزه عاشورا را سبب كفاره گناهان سال گذشته قرار دهد».

از ابن عباس حديثي در صحيح بخاري و مسلم روايت شده كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وسلم به مدينه منوره مهاجر شدند، ديدند كه يهوديان در روز عاشورا روزه مي گيرند، فرمود: اين به چه مناسبتي است؟ گفتند: اين روز نيكويي است، خداوند در اين روز حضرت موسي و بني اسرائيل را از دشمنان شان نجات داد. وموسي به خاطر آن پيروزي، روزه گرفت. پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: {أنا أحق بموسي منكم}من از لحاظ گراميداشت موسي عليه السلام از شما شايسته ترم. و آن روز را روزه گرفت و روزه گرفتن درآن روز را دستور داد.

ونيز رسول خدا صلي الله عليه وسلم فرمود: « روز عاشورا را روزه بگيريد و بايهود مخالفت كنيد به اين صورت كه يك روز قبل و يك روز بعد از عاشورا را هم روزه بگيريد» مسند احمد.

ودر روايتي آمده كه وقتي رسول خدا به روزه گرفتن روز عاشورا دستور دادند، صحابه گفتند: كه اين مشابهت با يهود است؛ فرمودند: سال آينده روز نهم را هم روزه بگيريد.

ازين احاديث به وضاحت دانسته مي شود كه از ديدگاه شريعت محمدي روز عاشورا فقط براي روزه گرفتن است نه چيز ديگري؛ و بهتر است روز نهم و دهم و يازدهم محرم را روزه دار باشيم تا بتوانيم به همه آن ا حاديث عمل كنيم.

اما در مورد اينكه حكمت روزه گرفتن درين روز با عظمت چيست؟ طوري كه از حديث قبلي هويدا مي گردد حكمت، شكر نعمتي است كه نصيب حضرت موسي و بني اسرائيل گرديد و از چنگال فرعون زمان نجات يافتند. ودربعضي روايات آمده كه درين روز كشتي نوح عليه السلام به كوه جودي نشست كرد و حضرت نوح و پيروانش نجات يافته و بقيه مستكبران وكافران غرق شدند. لذا ما هم وقتي روزه مي گيريم درقدم اول دستور دين ماست و سنت است كه روزه بگيريم و در قدم دوم ما عاشورا (ازحقيقت تا خرافات)سزاوارتريم كه شكر گذار نعمت هاي باشيم كه نصيب پيامبران الهي شده اند.

در خصوص خرافاتي كه متأسفانه به اين روز بزرگ عارض شده بايد گفت: كه مسلمانان اين روز را روزه داشتند تا اينكه به طور تصادفي امام حسين عليه السلام سردار جوانان بهشت و نوه رسول معظم اسلام درين روز شهيد شدند؛ عده ظالم و ستمگر اين بزرگمرد تاريخ را ناجوانمردانه به شهادت رسانيدند.

به تعقيب اين شهادت خرافاتي درين روز بروز كرد؛ برخي به نام دوستداران امام حسين به محبت ايشان غلو نموده و بدعاتي را ايجاد كردند و برخي ديگر به نام مخالفين امام به اموز ناجايزي دست زده و خرافاتي را به وجود آوردند.

اباطيلي در چارچوب جشن و شادي: بعد از شهادت امام حسين رضي الله عنه، مخالفين ايشان و آناني كه اين حماسه آفرين را شهيد كرده بودند؛ اين روز را جشن گرفته و شادي و سرور داشته، لباس جديد مي پوشيدند، شهرها را چراغان مي كردند، به مردم دستور مي دادند كه بايد محافل شادي برگزار كنند كه نمونه اين اباطيل را تاريخ به نام ننگين حجاج ثبت نموده است.

خرافاتي در چارچوب سوگواري:

اين خرافات را آناني به وجود آوردند كه مدعي محبت امام حسين اند، امروزه اين خرافات را هم خيلي گسترش مي دهند و مي خواهند تمام امت اسلامي به ايشان همگام شده و مثل آن ها اين روز را سوگوار باشند.

اين مردم كه به نام دوستداران اهل بيت معروف اند؛ سوگواري و عزاداري شان را به شيوه هاي گوناگوني تبارز مي دهند. از جمله: تكه هاي سياه را به در وديوار ها آويزان نموده، لباس سياه مي پوشند، به سروصورت شان مي زنند، بدن هاي خود را خون آلود مي كنند، به قصد خود را تشنه نگهميدارند كه گويا مي خواهند مثل امام حسين باشند، ازهمه بدتر اينكه خيلي از بزرگان امت اسلامي را دشنام مي دهند و به مردم خوراكه و نوشيدني مي دهند و….

متأسفانه پيرامون اهداف انقلاب حسيني هيچ تصميمي گرفته نمي شود در حالي كه امت اسلامي در وضعيت ناهنجاري قرار دارد و از هر طرف تهاجم نظامي، سياسي و فكري متوجه امت اسلامي شده است و خيلي نيازمنديم كه با تأسي از انقلاب امام حسين، در مقابل اين مظالم و استبداد ها عاقلانه قيام كنيم و فرزندان امت را تربيه نمائيم تا به تمام معني به اسلام چنگ زنند و امت اسلامي را از وضعيت شرم آور موجود نجات دهند. به اميد اينكه همه تصميم بگيريم تا حقايق را شناسائي نموده و خرافات را از دامن پاك حقيقت بزدائيم و از حوادث و واقعات، درس عزت و سربلندي را گرفته و خواري و ذلت را از سرزمين وجود مان دور سازيم.

عبدالخالق احسان

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading