اطلاعيه رياست امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور چهارم سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۱ و سال هاي قبلي ليسه ها ( ذکورآزادي، عبدالغفور احمدي، ملالي، ابوزرغفاري، نسوان چهلستون، خواجه عبدالله انصاري، نسوان و ذکورسيدالشهدا، غازي ادي، عالي غازي، غازي عبدالله، مير عبدالقادر بيدل، ابن سينا، علي احمد پوپل، سپين کلي، تاجور سلطانه، نسوان ذليخا، نسوان ده دانا، گلخانه، عايشه دراني، چهار قلعه چهاردهي، پروفيسور رسول امين، نسوان سرآسياب، محجوبه هروي، محمد آصف مايل، نسوان ام البنين، نازو انا، محمود طرزي، لامعه شهيد، فاضل بيک، ده کيپک، شمس المشايخ ، عبدالغفور نديم، عبدالرحمن پژواک، نسوان سواد حياتي ارزان قيمت، ستاره، قاري عبدالله، صفي الله افضلي، خوشحال خان نمبر يک، خوشخال نمبر۲، محمود هوتکي، آمنه فدوي، زينب کبرا، نسوان توتيا و سوادحياتي شيرپور ) رياست معارف شهر کابل رسانيده ميشـود که توزيع کارت هاي شموليت امتحان کانکور سر از روز پنجشنبه تاريخ ۵/۱۱/۱۳۹۱ در ليسه هاي مربوطه صورت ميگيرد.

امتحان کانکور ليسه هاي فوق الذکر بروز دوشنبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ در پـوهـنـتـون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پوليتخنيک کابل و پوهنتون تعليم وتربيه شهيد استاد رباني، به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر آغاز ميگردد. محل و اطاق امتحان درج کارت بوده. لطفأ به وقت و روز معين به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائيد.

نــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جدأ تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم مجهز باشند در روز امتحان از آوردن موبايل- مخابره هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جدأ خود داري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب با وجود که از آن استفاده هم نه نموده باشد. ازصحن امتحان خارج و به مسئولين امنيتي معرفي ميشوند. علاوتأ از تمامأ داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم پنسل، پنسل پاک و قلم تراش با خود داشته باشند.

امتحان ليسه هاي متباقي بعدأ انشأالله اعلان واخذ ميگردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading