اطلاعيه رياست امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور پنجم سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي، متفرقه و مدارس علوم ديني سال ۱۳۹۱ و سال هاي قبلي ليسه ها ي ذيل مرکز کابل، مسلکي هاي، کسانيکه از امتحان گذشته بازمانده و بيرون مرزها ( رابعه بلخي، قاري نيک محمد، آريانا، محمد انور بسمل، ده خدايداد، شاه دو شمشيره ع، علاوالدين، نسوان رحمن مينه، پوهاند غلام صديق محبي، نسوان احمد شاه بابا مينه، معرفت، قلعه حشمت خان، پکتياکوت، نمبريک، دو، سه کمک به معارف افغانستان، محراب الدين، ذکور شهرک وحدت، ذبيح الله، ذبيح الله عصمتي مشعل بيات سره مياشت، شهيد دگروال غلام فاروق سونگور، خان عبدالغفارخان، هودخيل، شهرک پامير) (ليسه هاي خصوصي خانه نور، خانه نور نمبر، نمبريک پروفيسور سکينه يعقوبي، آريانا کابل، شمس لندن، شمس لندن نمبر۳، شمس لندن نمبر۱، طلوع، شهيدغلام فاروق سونگور، تلاش دانش، عرفان نمبريک، يارمحمد وردگ، نمبر ۱ سيديوسف علمي، خالد بن وليد، احمدشاه بابا ابدالي، کابل، افغانيار، آزادي افغان، التقوا، کاينات، هيواد، غزنوي، روشان، حسن خان، اميد، افغانستان نوين، البيروني، عمرخيام، توحيد، وليد، اکبرپامير و آريوب) رياست معارف شهر کابل رسانيده ميشـود که توزيع کارت هاي شموليت امتحان کانکور دورپنجم آخرين امتحان سر از روز جمعه تاريخ ۱۳/۱۱/۹۱ در ليسه هاي مربوطه فارغان مدارس علوم ديني در معينيت تعليمات علوم اسلامي، فارغان تعليمات تخنيکي و مسلکي به معينيت تعليمات تخنيکي، داوطلبان که از امتحانات بازمانده و بيرون مرز در محلات ذيل صورت ميگيرد.

۱- داوطلبان قشر اناث به پوهنتون کابل.

۲- داوطلبان ذکور که اسم شان به حروف ( م- ع- الف- س- ش) شروع ميگردد به پوهنتون طبي کابل.

۳- داوطلبان ذکور که اسم شان به حروف ( ب ، ت ، پ ،ح ، خ ، د ، ذ ، ر، ز، غ ، ف ، ق ، ط ، ظ ، ص ، ض، گ ، ک ، ل ، ن ، و ، هـ ، ي و متباقي حروف ) شروع ميگردد در پوهنتون پوليتخنيک کابل.

امتحان کانکور داوطلبان فوق الذکر بروز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ در پـوهـنـتـون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پوليتخنيک کابل و پوهنتون تعليم وتربيه شهيد استاد رباني، به ساعت ۸:۳۰ قبل ازظهر آغاز ميگردد. محل و اطاق امتحان درج کارت بوده لطفأ به وقت و روز معين به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائيد.

نــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جدأ تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم مجهز باشند در روز امتحان از آوردن موبايل- مخابره هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جدأ خود داري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب با وجود که از آن استفاده هم نه نموده باشد. ازصحن امتحان خارج و به مسئولين امنيتي معرفي ميشوند. علاوتأ از تمامأ داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم پنسل، پنسل پاک و قلم تراش با خود داشته باشند.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading