اطلاعیه در مورد امتحان کانکور متفرقه سال ۱۳۹۶

اطلاعیه جدید

داوطلبان کانکور بیرون مرزی که فورم شمولیت شان را در نماینده گی های وزارت محترم معارف در بیرون از مرز خانه پری و طی مراحل نموده اند، رسانیده می شود که تاریخ پروسۀ جمع آوری معلومات بایومتریک، توزیع کارت شمولیت و تاریخ برگزاری امتحان کانکور در آینده نزدیک اعلان می گردد.

به اطلاع آنعده از داوطلبان امتحان کانکور سال ۱۳۹۶ که فورم شمولیت درامتحان کانکور را قبلاً از مرکز و ولایات مربوطه اخذ، خانه پری و طی مراحل نموده اند، ولی بنا بر معاذیری نتوانستند در امتحان مرکز و ولایات مربوطه اشتراک نمایند، رسانیده می شود که جهت تنظیم و شمولیت در امتحان متفرقه نهایی کانکور غرض اخذ و خانه پری فورم مخصوص امتحان متذکره الی تاریخ ۱۹ /۴/ ۱۳۹۶ که آخرین روز توزیع فورم می باشد به دفتر پذیرش ریاست عمومی امتحانات از ساعت ۸ صبح الی ساعت۴ بعد از ظهر مراجعه نمایند.

تاریخ جمع آوری معلومات بایومتریک توزیع کارت و برگزاری امتحان در آینده نزدیک اعلان می گردد.

______________________________

به اطلاع آنعده از داوطلبان امتحان کانکور سال ۱۳۹۶ که فورم شمولیت در امتحان کانکور را قبلاً از مرکز و ولایت های مربوط اخذ، خانه پری و طی مراحل نموده اند، ولی بنا بر معاذیری نتوانسته اند در امتحان مرکز و ولایت های مربوطه اشتراک نمایند، رسانیده می‌شود که جهت تنظیم و شمولیت در امتحان متفرقه نهایی کانکور ولایت کابل غرض اخذ و خانه پری فورم مخصوص امتحان متذکره شروع از تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ به محلات تعیین شده زیر از ساعت ۸ صبح الی ساعت ۲ بعد از ظهر مراجعه نمایند.

۱- قشر اناث: جمنازیوم دانشگاه کابل

۲- قشر ذکور: ادیتوریم دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

نوت: آنعده از داوطلبان که کارت شمولیت در امتحان کانکور را نزد خود دارند ضم فورم نمایند.

تاریخ جمع آوری معلومات بایومتریک و اخذ امتحان کانکور داوطلبان متذکره بعداً اعلان می‌گردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading