اطلاعیه در مورد امتحان اختصاصی فارغان صنوف چهاردهم تربیه معلم و دارالعلوم ها ۱۳۹۵

به اطلاع آنعده فارغان دارالمعلمین های دولتی که قبلا فورم شمولیت در امتحان اختصاصی را اخذ نموده اند،‌ رسانیده می شود که توزیع کارت امتحان به روز های چهارشنبه ۴ حمل ۱۳۹۵ و پنجشنبه ۵ حمل ۱۳۹۵ در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی صورت می گیرد.

 امتحان اختصاصی به روز جمعه ۶ حمل ۱۳۹۵ ساعت ۹ صبح اخذ می گردد.


همچنان به اطلاع آنعده از فارغان صنوف چهاردهم تربیه معلم و دارالعلوم های ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و لوگر که قبلاً فورم های شمولیت در امتحان را از دانشگاه های مربوطه شان اخذ نموده اند رسانیده می شود که توزیع کارت امتحان به روز های چهارشنبه ۴ حمل و پنج شنبه ۵ حمل ۱۳۹۵ در دانشگاه های مربوطه شان توزیع میگردد.

همچنان کارت های امتحان دانشگاه های بامیان و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به تاریخ های فوق در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی توزیع می شود .

امتحان متقاضیان متذکره به روز جمعه ۶ حمل ۱۳۹۵ ساعت ۹ قبل از ظهر در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اخذ می گردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading