امتحانات کانکور سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ در تمامی ولایات کشور به پایان رسید

امتحانات کانکور ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵در تمام ولایات کشور، با شفافیت، نظارت و مراقبت یکسان، برگزار گردیده، در هیچ ولایت و یا حوزه امتحانی، به هیچ کس اجازه اِعمال نفوذ و مداخله در این پروسه ملی، داده نشد.

این مطلب را پوهنوال دوکتور فریده مومند، در آغاز پنجمین دور امتحان کانکور متفرقه در دانشگاه کابل، در حالی که هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، هیأت کمیته برگزاری امتحانات کانکور و داوطلبان کانکور حضور داشتند، اظهار داشت.

دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، ضمن سپاس گزاری از هیأت رهبری وزارت تحصیلات عالی و اعضای کمیته برگزاری امتحان کانکور گفت: امتحان سال ۱۳۹۴ در تمام ولایات کشور با شفافیت، نظارت و مراقبت یکسان برگزار گردیده، در هیچ ولایت و یا حوزه امتحانی، به هیچ کس اجازه اعمال نفوذ و مداخله در این پروسه ملی، داده نشد.

وی افزود: شفافیت در فرایند کانکور بی پیشینه بوده و این شفافیت محصول همکاری های بی دریغ هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی، اعضای محترم کمیته امتحانات کانکور، استادان محترم سایر دانشگاه ها و حتا داوطلبان امتحان کانکور می باشد که، توانستیم با پشت کار، نظارت و مراقبت از جریان امتحان کانکور ۱۳۹۴ شفافیت را تامین و اعتماد داوطلبان امتحان کانکور را جلب کنیم.

وزیر تحصیلات عالی، دلیل بی سرو صدا برگزار شدن کانکور سال ۱۳۹۴ و شفافیت در این روند را افزایش حوزه ها و روز های امتحان؛ جلوگیری از نفوذ افراد غیر مرتبط به نهادهای علمی و اکادمیک؛ تدوین و تألیف سوال های کانکور به صورت واضح، روشن و مطابق با نصاب ملی معارف کشور و همچنان همکاری خود داوطلبان کانکور در تامین نظم و نسق امتحان عنوان نمود.

گفتنی است که با اخذ پنجمین دور امتحان کانکور متفرقه، با اشتراک پنج هزار و صد تن داوطلب از مرکز و ولایات امتحان کانکور سال ۱۳۹۴ به پایان رسیده و به زود ترین فرصت ممکن، نتیجه آن اعلان خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading