اطلاعیۀ ریاست امتحانات کانکور در مورد کانکور دور چهارم حوزه کابل سال ۱۳۹۴ بر ۱۳۹۵

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم، عمومی و متفرقه سال ۱۳۹۴ و سال های قبلی لیسه های (محمودهوتکی، آصف مایل، محبوبه هروی، غازی میرزمان خان، قلعۀ زمان خان، سوادحیاتی ارزان قیمت، مرکزی پرورشگاه، نسوان محمداکبرخان پامیر، شهرک ذاکرین، سیداسماعیل بلخی، قلعۀ حسن خان، شیخ ذایدبن سلطان، عبدالقادربیدل، ذکورعبدالحی حبیبی، نسوان عبدالحی حبیبی، عاشقان عارفان، شهرک پامیر، عبدالعلی مستغنی، مشعل بیات سره میاشت، غلام محمدفرهاد، حکیم ناصرخسروبلخی، نسوان پلچرخی، سوادحیاتی شیرپور، نسوان نمبریک کمک به معارف، نسوان نمبردوم کمک به معارف، نمبر۳ خیرخانه کمک به معارف، عبدالرحیم شهید، چهارقلعۀ چهاردی، یوسف بانگی، غازی ادی، عبدالغفورندیم، شهرک دوازده امام، لامعه شهید، محمودطرزی، ذکورنازوانا، ناهیدشهید، عبدالرحیم غفورزی، ابوذرغفاری، عایشۀ درانی، مکتب فاروق سنگور، عمراخان، افغان ترک، پلچرخی، فاضل بیک، احمدشاه مسعود، همایون شهید، قاری عبدالله، نسوان افغان ترک، صوفی اسلام، زرغونه، شمس المشایخ، نسوان توتیا، علی احمدخان پوپل، نسوان ام البنین، شهرک مهدیه، نسوان سیدالشهدا، ذکورسیدالشهدا، انستیتوت اتومیخانیک، ترمیم ماشین آلات ساختمانی، انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع، مسلکی اداره واقتصاد نسوان، اداره واقتصاد جمهوریت، انستیتوت اداره وحسابداری نسوان، انستیتوت مسلکی تجارت، انستیتوت زراعت ووترنری کابل، انستیتوت تکنالوژی افغان، انستیتوت ساختمانی وجیودوزی، انستیتوت میخانیکی کابل، نسوان ایمینی، جدیدالتاسیس وزیرآباد، سپین کلی، محمدابراهیم خواخوگی، لیسۀ نسوان سیدنورمحمدشاه مینه، شاه دوشمشیره، نسوان پکتیاکوت، نسوان خواجه رواش، هودخیل، لیسۀ نسوان چهل ستون، لیسۀ قاری نیک محمد، لیسۀ عالی آریانا، گلخانه، بی بی ساره، شهرک خراسان، نسوان منوچهری، تعلیمات اسلامی، رسول امین).

مربوط ریاست معارف شهرکابل رسانیده می شـود که کارت های شمول امـتحان کانکور لیـسه های فـوق سر از روز (چهارشنبه) مؤرخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ در لیسه های مربوطه توزیع می گردد.

امتحان کانکور این لیسه ها به روز شنبه مؤرخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ در دانشگاه های چهار گانه کابل (دانشگاه کابل، دانشگاه پولی تخنیک، دانشگاه تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی و دانشگاه طبی کابل) به ساعت ۷:۰۰ صبح اخذ می گردد.

نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبائیل و هرگونه وسایل الکترونیکی، مخابره، اسلحه ناریه و جارحه در صحن امتحان خود داری نمایند، در صورت دریافت وسایل فوق الذکر در نزد داوطـلب، هرچـند که از آن استفاده هم صورت نگرفـته باشـد، مطابق لایحه، امـتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود، علاوه برآن از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان: اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خود کار سیاه و نیزجدول کود رشته ها را با خود داشته باشند.

امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading