خصلت انسان ها نظر به ماه که در آن متولد شده اند

به باور منجمین، خصلت انسان ها اغلباً وابسته به ماه می باشد که در آن تولد شده اند. مثلاً متولدین ماه اسد مثل شیر قوی، خودخواه و مغرور اند. متولدین ماه عقرب حتی در طفولیت نسبت به سن و سال شان هوشیارتر اند. متولدین ماه حوت در تردد و دودلی به سر می برند، این که چرا و به کدام دلیل پس بخوانید.

 متولدین ماه حمل انسان های خیلی فعال و با جرات اند و چلنج هارا در زنده گی می پسندند. این افراد انسان های صاف و ساده، ولی خیلی قابل اعتماد اند. زنان متولد در ماه حمل زنان با اعتماد به نفس و قوی اند و به همین دلیل در روابط رومانتیک با مشکلات مواجه می شوند.

متولدین ماه ثور افراد آرام و گوشه نشین هستند، باوجودیکه شخصیت های نسبتاً قوی دارند، ولی آرام اند و در اجتماع مردم زیاد راحت نیستند و گوشه نشینی را ترجیح می دهند. به همین دلیلی آرامی شان اغلباً به حیث انسان های مغرور و کمی خسته کن تلقی می شود، ولی گوشه نشینی افراد متولد در ماه ثور اغبلاً به آنها فرصت می دهد که تنها نشسته و به خوبی مشکلات را حل کنند و مسایل را تحت کنترول داشته باشند.

متولدین ماه جوزا که سمبول این ماه اطفال دوگانه گی است، دو صفحه دارند. این افراد خیلی متحرک هستند، در یک جای آرام نمی گیرند، زیرا بر اساس افسانه های یونان قدیم سیارهء عطارد که حاکم ماه جوزا است سیارهء خیلی متحرک است و افراد متولد ماه جوزا همیشه تشنهء دانش بیشتر و تجربه های جدید اند.

روح افراد متولد جوزا چندین رنگ دارد و از دانستن هر چیز نو لذت می برند و رنگارنگ بودن مرچ و مساله زنده گی متولدین ماه جوزاست.

کسانیکه در ماهء سرطان تولد شده اند، با تحرک سیارهء مهتاب کنترول می شوند، اکثر این افراد پارچهء از تناقصات اند، با دوستان و اعضای خانواده خیلی مهربان هستند و اغلباً مزاج هایشان به شکل ناگهانی تغییر می کند و گاهگاه حسادت منتج به مشکلات در زنده گی آن ها می شود. این افراد گاهگاه بی احساس و خونسرد به نظر می رسند، ولی در واقعیت در قلب آن ها می توان محبت و گرمی زیاد را یافت.

متولدین ماه اسد که ستارهء شان آفتاب است، مردم خوش چانس هستند. این افراد خیلی جذاب اند و همیشه مثبت فکر می کنند. در گرمای ماه اسد که ماه تولد چوچه های شیر است، انسان های متولد این ماه هم افراد با وقار و قوی اند که طوفان های شدید زنده گی را با خوبی و تحمل سپری می کنند. اگر متولد ماه اسد یا شیر عاشق شود دراین رابطه اش کاملاً وفادار می باشد، ولی اگر قلب متولد ماه اسد بشکند یا آزرده شود هیچگاه آن را نمی بخشد و فراموش نمی کند. متولدین ماه اسد یا شیر بهترین رهبران اند. خصلت خودخواهی در متولدین ماه اسد نمودار است، ولی در حفاظت از کسانیکه دوست دارند بهترین محافظین اند.

متولدین ماهء سنبله باید گفت که گاهگاه منجمین این افراد را افراد تنگ نظر تلقی می کنند، ولی زمانیکه یک متولد سنبله واقعاً در بهترین حالت اش باشد، هیچ روشنی دیگر نمی تواند روشنی قلب متولدین ماهء سنبله را شکست دهد. این افراد اعتماد به نفس قوی دارند، در زنده گی موفق اند و هم استعداد نو آوری و خلاقیت در آن ها خیلی قوی است. کار هایی را که انتخاب می کنند، خدمت به دیگران است مثل داکتر، معلم و دیگر وظایف خدماتی. متولدین سنبله بدون در نظرداشت اینکه چند بار قلب شان شکسته و اعتماد شان را بر مردم از دست داده باشند، بازهم اعتماد می کنند.

افراد که در ماهء میزان تولد شده اند اکثراً در مسیر زنده گی شان به چیزهای که در کودکی نداشته اند تمرکز نمودهو کوشش می کنند، آنهارا به دست آورند و مثل ترازو توازن را در زنده گی شان ایجاد نمایند. جذابیت افراد متولد ماه میزان اغلباً این افراد را کمک می کند وظایف خوب را ساده تر از دیگرانبه دست آورند. هم در زنده گی شخصی و هم در زنده گی کاری این افراد کوشش می کنند توازن، آرامش و هارمونی در زنده گی شان حاکمباشند.

متولدین ماه عقرب یا گژدم یکی از پرقدرترین سبمول های نجوم است، حتی در طفولیت این افراد نسبت به سن و سال شان هوشیار ترند. این افراد خیلی حساس اند و بزرگترین آزمون در زنده گی متولدین ماه عقرب کشکمش های مرتبط با عشق است. کسانیکه با متولدین ماه عقرب زنده گی می کنند حتی بعد از سال ها این فرد را نمی شناسند. شناخت این افراد خیلی مشکل است. زیرا اغلباً نقاب را در رو دارند. این افراد در روابط شان خیلی باوفا هستند، ولی اگر اعتمادشان خدشه دار شد نمی بخشند و نه فراموش می کنند.

متولدین ماه قوس که ستارهء شان ژوپیتر است خوش دارند از خوبی های زنده گی لذت ببرند. سفر، وظیفهء خوب و آنچه در زنده گی خوش دارند به این افراد انرژی می دهد. مردم آزاده اند، ولی اگر این افراد آزاده را در اطاقی ببندید، مردم دور و بر آنها خسته می شوند. جهانگردی، دیدن فرهنگ های دیگر و یافتن چیزهای نو بهترین سرگرمی برای متولدین ماه قوس است. به همین سبب این افراد بیشتر به خبرنگاری و کار در رسانه ها علاقه دارند.

متولدین ماه جدی دو شکل مختلف دارند. گروه اولی که سمبول آن قچ یا بز کوهی است، همیشه در تلاش رسیدن به قلعه های بلند می باشند و تازمانیکه به بلندترین نقطه نرسیده باشند، توقف نمی کنند. گروهء دوم بزهای باغ اند که با آنچه دارند اکتفا می کنند و در ماحول کوچک خود خوش هستند. هردونوع متولدین ماه جدی افراد خیلی صبور و متحمل هستند.

متولدین ماه دلو افراد بامسوولیت اند. آنچه خود می خواهند انجام می دهند و افرادی هستند که ساعت افکار شان هیچگاه از تک تک باز نمی ماند. در زنده گی عادی افراد متولد ماه دلو کار در بخش های بشری و خیریه را ترجیح می دهند و دیگران را کمک می کنند. این افراد در امور قضایی نمی توانند بی طرف باشند و اغلباً احساسات شان بالای قوت قضاوت شان سایه می افگند.

متولدین ماه حوت افراد نسبتاً مرموز ولی با استعداد اند، با وجودیکه خیلی مستعد اند، ولی بخش اعظم زنده گی شان را در تردید به سر می برند و همین مساله نمایانگر این است که متولدین ماه حوت در تردد و دودلی به سر می برند و در مسیر زنده گی شان دایم دو راه را می بینند که یکیء آن را باید انتخاب کنند.

رادیو آزادی

نظرات

مطالب مرتبط

درمان زود انزالی و سستی کمر در مردان

این معجون جز یکی از مقوی ترین و بهترین داروهای گیاهی می باشد که اثرات …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب