اسلام من کاملترین و مقدس ترین دین ها است

اسلام من دینست که یکتا پرستی؛ صلح؛ برادری؛ عدالت؛ وحدت؛ احترام؛ اخلاق و نظام های جامع و کامل سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی را به جهانیان هدیه میدهد. اسلام من زاده مبارزه حق بر باطل است. اسلام من زاده دعوت به سوی رستگاری از زنجیر های بدبختی است. اسلام من زاده اتحاد و برادری است.

اسلام من آن اسلام است که ۱۴۰۰ سال قبل از امروز منجی بشریت حضرت محمد مصطفی “ص” با تحمل نمودن جبر و ظلم کفار و ایستاده گی در مقابل کفار قریش در غزوه های متعدد آن را به هر گوشه از این زمین انتشار داد.

اسلام من کاملترین و مقدس ترین دین ها است. اسلام من دین حق است که تا به روز قیامت منحیث آخرین و کاملترین دین پایدار و ثابت باقی می ماند. حضرت رسول اکرم “ص”آخرین پیغمبر خداوند “ج” در روی زمین است که همه را به سوی دین مقدس اسلام دعوت نمود و بعد از وی هیچ پیغمبری دیگر نازل نمیگردد.

هدف از اسلام من عبادت ذات یکتا؛ برادری؛ وحدت؛ همدیگر پذیریی؛ صلح؛ احترام و سلوک نیک؛ وجود نظام های سودمند سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی برای باشنده های اجتماع؛ آزادی اسلامی و… است. اما در جو حاضر از اسلام من میخواهند چهره دیگر بسازند. در عصر کنونی با نام های طالب؛ داعش؛ القاعده؛ انتحار؛ انفجار و… میخواهند اسلام من را کانون تروریست پرور نمایان کنند.

اما اسلام من دینست زاده صلح و برادری کانون تروریست پرور نیست که دست های بیرونی و بیگانه توسط چند تن از مزدوران خود به استفاده سو از نام دین آن را میخواهند به چنین کانونی مبدل بسازند. یک حکومت یا استخبارات میاید پروژه طالب را میسازد دیگری میاید پروژه داعش و القاعده را و با این هدف که اسلام را دین تروریست پرور به جهانیان جلوه بدهند. اگر ده ها استخبارات هم دست به دست هم بدهد باز هم نمیتواند چهره اصلی اسلام من را که همانا صلح و برداری؛ اتقاق و همگرایی؛ عبادت و اطاعت؛ نظام جامع و کامل است به یک چهره بی بنیاد تغییر بدهند.

اگر میایند زیر نام اسلام من انتحار و انفجار میکنند و خون مسلمان های بیگانه مان را جاری میکنند صد در صد در مغایرت با اسلام من قرار دارد و از نظر اسلام من این کار ناروا و حرام مطلق است که خود پاسخی است به عمل های وحشیانه دست های شکل دهنده شبکه های تروریستی به منظور دگرگون ساختن چهره اسلام من. چون در اسلام من جای برای خونریزی؛ دهشت و ترور نیست.

اگر گروه از هراس افگنان میایند زیر نام دین مسایل قوم را دامن میزنند آن هم مردود است. چون زبان این سو استفاده کننده ها ۱۴۰۰ سال قبل از امروز زمانی بریده شد که حضرت رسول اکرم “ص” فرمود: هر آنکه تعصب نمود از ما نیست.

پس اسلام من دین وحدت و اتفاق است. در این امر باز هم دست های شکل دهنده گروه های تروریستی ناکام شده و به هدف شوم خود نمیتوانند دست بیابند. اگر گروه های هراس افگن با سو استفاده از نام اسلام دست به اختطاف؛ ظلم و… میزنند این کار شان در مغایرت با دین اسلام قرار داشته و اینگونه عمل های شان خود نشان دهنده ذهنیت تاریک و هدف های شوم باداران بیگانه شان است.

در اسلام من حق آزاد زیستن و مصونیت اجتماعی هر شهروند کاملا رعایت شده است. پس چهره واقعی اسلام من این نیست که چند تن ملا نما ها و تروریستان که نان و تجیهزات شان از سوی استخبارات بیگانه و غیر مسلمان داده میشود به منظور بد نام ساختن اسلام و نا امن سازی جغرافیایی اسلامی ساخته اند. چهره واقعی اسلام من را میخواهند زیر پرده نگه دارند میخواهند به اسلام من با استفاده از چند تن انسان های نا آگاه هویت جعلی و کاملا متفاوت با هویت اصلی آن بدهند.

برادرو خواهر مسلمان آگاه باش مفهوم حقیقی و اصلی اسلام را درک بکن. دیگر نگزار که از نام دین اسلام سو استفاده گردد. دیگر خود را ابزار برای تخریب دین خود نساز. قوت مسلمانان در اتحاد شان است بیا و مسایل قوم؛ زبان؛ سمت را کنار بگزار از وحدت و یکپارچگی که هدف اسلام من است حرف بزن. من و تو با هم برادر هستیم مگر نمیدانی که برادر دینی بهتر از برادر نسبی است.

بیا دیگر نگزاریم که از اسلام من و تو هویت جعلی (ترور؛ انتحار؛ کشتار) بسازند. هویت اصلی اسلام من و تو اتفاق؛ صلح؛ عبادت؛ آشتی؛ برادری است.

برادر و خواهر مسلمان من زمانی همگرایی من و تو فرا رسیده است. ملت مسلمان باید بیدار شود دیگر نباید برای گروه های هراس افگن اجازه بدهیم که از خاک من و تو برای تحقق آرمان های غیر مسلمانان زیر نام مقدس جهاد استفاده سو کنند.

ما همه مسلمانیم پس هیچگاهی اسلام چنین حکم نکرده است که برادر مسلمان با برادر مسلمان خود جهاد نماید. خون؛ مال؛ عزت یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام مطلق است. پس روی هم رفته در کل میتوان به صراحت و گردن فرازی نوشت که اسلام من دین برادری؛ صلح؛ آشتی؛ اتفاق؛ عبادت و… است که هیچگاهی هیچ حکومت و استخبارات نمیتواند برای اسلام من هویت جعلی بسازد.

هویت اصلی اسلام من (عبادت؛ اتفاق؛ اخلاق؛ آزادی اسلامی؛ احترام؛ نظام های سودمند سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی ) که به همگان آشکار و اضح است.

نویسنده: میلاد “سیار”

نظرات

مطالب مرتبط

درمان زود انزالی و سستی کمر در مردان

این معجون جز یکی از مقوی ترین و بهترین داروهای گیاهی می باشد که اثرات …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب