بورسیه های تحصیلی دوره لیسانس، ماستری و دوکتورای کشور روسیه ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸

سفارت محترم جمهوری روسیه مقیم کابل از اعطای (۳۰۰) سیت بورسیه تحصیلی برای سال ۲۰۱۷/۲۰۱۸ به دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رشته های ذیل خبر داده است:

۲ سیت بورسیه در رشته مصونیت اطلاعات (۱ بورسیه در مقطع لیسانس و ۱ بورسیه در مقطع تخصص)

۲۰ بورسیه در رشته طبابت کلینیکی (۲ بورسیه در مقطع تحصیلات متوسط مسلکی، ۱۴ بورسیه در مقطع تخصص، ۴ بورسیه در مقطع اردیناتوری)

۱ بورسیه در رشته فارمسی آنهم در مقطع آردیناتوری)

۳ بورسیه در رشته اداره و اقتصاد (۱ بورسیه در مقطع لیسانس، ۱ بورسیه در مقطع تخصص و ۱ بورسیه در مقطع ماستری)

متباقی بورسیه ها در رشته های ریاضی، علوم طبیعی، انجنیری، تکنالوژی و علوم تخنیکی، زراعت و علوم زراعت، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیه و علوم تربیتی، علوم انسانی، هنر و فرهنگ اختصاص داده شده است.

اتباع افغانستان که در سال جاری تحصیلی تحصیلات خود را در فدراسیون روسیه به پایه اکمال رسانیده و علاقمند ادامه تحصیل در مقاطع بعدی میباشند، باید طبق مقررات معین، مجدداً راجستر و انتخاب شوند.

متقاضیان که حق تحصیل را دارند الی شش موسسه تحصیلی (ستون ۲۵ فورمه درخواستی) یعنی حد اکثر دو دو موسسه در هر زون فدرال روسیه و در شهر های مسکو و سانت پترس بورگ را انتخاب نمایند. اتباع خارجی مقیم افغانستان که تابعیت دیگر کشور ها را دارند، از این بورسیه ها استفاده کرده نمیتوانند.

برای متقاضیان تحصیل اکیداً توصیه میگردد که ثبت و راجستر در سیستم الکترونیکی RUSSIA.STUDY صورت میگیرد تمام معلومات مورد ضرورت، منجمله تحصیلات قدم به قدم، فهرست اسناد، مقررات خانه پری فورمه درخواستی و همچنان لست و رشته ها و موسسات تحصیلات عالی روسیه در این ساحه جابجا و قابل دریافت میباشد.

استفاده از امکانات RUSSIA.STUDY کار را منظم و شفاف ساخته، بدون وابستگی به محل اقامت، اسناد را در اختیار متقاضیان تحصیل میتوانند بسته مکمل اسناد خود را در مرکز علم و فرهنگ روسیه در کابل تسلیم نمایند.

اسنادیکه در مغایرت با شرایط اعلان شده تهیه گردیده و با ترجمه آنها رسماً ثبت نشده باشند و همچنان بعد از تاریخ معینه ارسال میشوند، برای بررسی پذیرفته نمیشوند.

حسب قوانین نافذه روسیه، مدد معاش از بودجه اختصاصی موسسات تحصیلی بدون با درنظرداشت موفقیت ها در دروس برای محصلین خارجی طی دوران تحصیل پرداخت گردیده و همچنان امکانات زندگی در لیلیه های موسسات طبق شرایط معینه برای اتباع روسیه، برای آنها نیز فراهم میشود.

انتخاب نهایی محصلین خارجی از سوی وزارت تحصیلات عالی و علوم روسیه با اشتراک موسسات تحصیلات عالی این کشور مندرج فورمه درخواستی متقاضیان صورت میگیرد.

قابل یاد آوریست که تمام محصلین باید پاسپورت های با مدت اعتبار حد اقل یک و نیم سال سر از تاریخ آغاز دروس داشته باشند.

مصارف ترانسپورتی اتباع خارجی الی محل تحصیل، تهیه داوطلبانه بیمه نامه صحی و سایر مصارف از حساب خود نامزدان تحصیل پرداخت میگردد.

شرایط کاندیدان برای دوره لیسانس:

الف: متقاضیان از طریق ویب سایت مندرج یاد داشت سفارت کشور روسیه مقیم کابل ثبت نام نماید.

ب: فیصد نمرات کاندیدان از ۷۰ فیصد کمتر نباشند.

ج: فارغان مکاتب لیسه های مرکز و ولایت از سالهای ۱۳۹۵ ،۱۳۹۴ ،۱۳۹۳ ،۱۳۹۲ می تواند اشتراک نماید.

د: اسناد مطابق شرایط بورسیه، به زبان روسی ترجمه گردد.

شرایط مقطع ماستری و تخصص:

الف: فیصدی نمرات ۶۵ باشد.

ب: متقاضیان از طریق وب سایت مندرج یادداشت سفارت کشور روسیه مقیم کابل ثبت نام نمایند.

ج: اسناد مطابق شرایط بورسیه به زبان روسی ترجمه گردد.

بناءً علاقمندان واجد شرایط دوره لیسانس میتوانند، بعد از ثبت نام بصورت آنلاین، یک کاپی آنرا به ریاست تحصیلات عالی در خارج و متقاضیان دوره های ماستری، دوکتورا و تخصص به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهای فوق لیسانس تسلیم نموده و سایر فورمه ها را از ریاست های متذکره اخذ و قبل از تاریخ ۲۵/فبروری/۲۰۱۷ مطابق ۷/حوت/۱۳۹۵ دوباره تسلیم نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading