بورسیه های تحصیلی در مقطع لیسانس کشور مصر ۲۰۱۵

سازمان همکاری اسلامی از اعطای(۱۰) سیت بورس های تحصیلی در مقطع لیسانس برای ۵۷ کشور های این عضو که افغانستان نیز شامل آن بوده، برای فارغان صنوف دوازدهم در رشته های علوم طبیعی و اجتماعی در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۶ خبر داده است:

 شرایط بورس:

۱- کاندید قبلاً در کدام بورس خارجی یا بورسیه کشور مصر کاندید نشده باشد.
۲- محصل میتواند خودرا یکبار از یک رشته به رشته دیگر تبدیل نماید.
۳- تبدیلی از یک پوهنتون به پوهنتون دیگر ممکن نیست.
۴- بعد از موافقه امنیتی مرجع بورس دهنده برای کاندید ویزه صادر میشود.
۵- محصل بعد از قبولی اگر انصراف نماید درین صورت مستحق هیچ نوع بورسها در آینده نمیگردد .
۶- تمام اسناد کاندید از قبیل،( اسناد تعلیمی، تحصیلی) آن باید تائید سفارت مصر مقیم کشور معرفی کننده گردد .
۷- بیشتر از دوبار اگر محصل ناکام گردد از بورسیه متذکره منفک میگردد.
۸- محصل بدون ادامه تحصیل اجازه کاری دیگر ندارد.

اسناد مورد نیاز:

۱- شش قطعه عکس.
۲- کاپی پاسپورت.
۳- معاینات صحی.
۱- شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب
۴- داشتن تذکره تابعیت.

امتیازات بورس:

۱- مصارف بدوش سازمان IOC است.
۲- معاینات صحی محصل بصورت رایگان میباشد.
۳- بعد از ختم موفقانه پروگرام یکماه پول بخششی ۲۵۰ پوند مصری از طرف پوهنتون برای محصل پرداخته میشود.

بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند میتوانند جهت ثبت نام الی تاریخ ۱۵ جوزا ۱۳۹۴ به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading