اطلاعیه: تاریخ و محل توزیع کارت شمولیت در امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۵

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکوربخش شبانۀ سال ۱۳۹۵ ولایت کابل رسانیده می شود که کارت های شمول این داوطلبان سراز روز (سه شنبه) مؤرخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ درمحلات ذیل توزیع می گردد:

۱- تمام داوطلبان قشراناث کارت شمولیت امتحان شبانۀ خویش را می توانند از کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل به دست بیاورند.

۲- داوطلبان قشر ذکور کارت شمولیت امتحان شبانۀ خویش را می توانند از جمنازیوم پوهنتون کابل به دست بیاورند

قابل ذکراست امتحان کانــکور داوطــلبان فوق الذکر به روزجمعه مؤرخ۲۹ /۵/ ۱۳۹۵ درپوهنتون کابل به ساعت۷:۰۰ صبح اخذ می گردد، نمبراتاق ومحل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت وزمان معین آن به پوهنتون مربوطه مراجعه نمایید.

نوت: ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا می گردد تا درروز امتحان ازآوردن مبائیل وهرگونه وسایل الکترونیکی، مخابره، اسلحۀ ناریه وجارحه درصحن امتحان خود داری نمایند،درصورت دریافت وسایل فوق الذکردر نزد داوطـلب، هرچـند که ازآن اسـتفاده هم صــورت نگرفـته باشـد، مطابق لایحه، امـتحان وی باطـل وداوطلب ازصحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود،علاوه برآن ازتمام داوطلبان تقاضا می گرد که درروزامتحان: اصل تذکرۀ تابعیت، کارت شمول،قلم خود کارسیاه ونیزجدول کود رشتۀ تحصـیـلـی شبانه را با خود داشته باشند

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب