دومین دور امتحان کانکور در ولایت کابل روز چهارشنبه ۳۰ دلو اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي، متفرقه و مدارس سال ۱۳۹۲ و سال هاي قبلي ليسه هاي (خوشحال خان نمبر يک، جديدالتاسيس وزيــر آبـاد، آمـنـه فدوي، بي بي سروري سنگري، پوهاند عبدالاحمد جاويد، خصوصي علي سينا، خصوصي عامه شمال، خوشحال خان نمبر۲، نسوان سيدالشهدا، غـازي مير زمان خان، غلام محمد غبار، قلعه بختيار، قلعه بهادرخان، نسوان رحمن مينه، نسوان چهلستون، نسوان شهرک وحدت، نسوان صوفي محمد اسلام امين، نسوان سيدالناصري، نسوان ده خدايداد، ذکور بي بي مهرو، خصوصي آريانا کابل نمبر۲، خصوصي شمس لندن اکادمي نمبر۳، نمبر۲، نمبر۱، خصوصي کاينات نمبر۴، خصوصي مولاناجلال الدين رومي، خواجه رواش، زرغونه، سپين کلي، ستاره، شهيد سردار محمد داود خان، نسوان شيرينو،  فاضل بيک، گلخانه، محمدعلم فيض زاد، مريم، مشعل بيات سره مياشت، معرفت، مومنه خاتون، نازوانا، نسوان افـغان ترک، نسوان ايمني، ذليخا، خصوصي  ثبات افغان، احمدشاه بابا، آريانا، نسوان آزادي، ذکورآزادي، پنجصد فاميلي، تاجورسلطانه، چهارقلعه چهاردهي، خصوصي احمدشاه ابدالي نمبر۱، خصوصي آريانا کابل نمبر۲ و خصوصي آريانا باختر) مربوط رياست معارف شهرکابل (دارالحافظ مرکزي عالي کابل، دارالعلوم امام ابوحنيفه و دارالـعـلـوم اســلام)  رسـانيده ميشود که کارت هاي شمول امـتـحـان کـانـکـور سـر از تـاريـــخ ۲۷ /۱۱/۱۳۹۲ در ليسه ها و مدارس مربوط شان توزيع ميگردد.

      امتحان کانکور ليسه ها و مدارس فوق الذکر روز چهارشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد.

  نـــوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيارسرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتاً ازتمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم خود کار و يا توش سياه با خود داشته باشند. امتحان ليسه هاي متباقي بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading