تاریخ و لیست مکاتب دور سوم امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم سال ۱۳۹۵ وسال های قبلی لیسه های (عبدالعلی مستغنی، مومنه خاتون، احمدشاه مسعود، نسوان ام البنین، تاجور سلطانه، ملکه ثریا، نسوان پکتیا کوت، شیخ زاید، غازی ادی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، نسوان احمد شاه بابا مینه، نسوان سیدالناصری، ذکور سیدالشهدا، لامعۀ شهید، شرینو، سواد حیاتی ارزان قیمت، علاؤالدین، عاشقان و عارفان، نسوان مولاناعبدالمجید مصفا، لیسۀ عالی آریانا، محمود طرزی، پوهاند عبدالاحمد جاوید، نسوان سید نور محمد شاه مینه، زرغونه، لیسۀ الفتح، عایشۀ درانی، نسوان ده دانا، جدیدالتأسیس وزیر آباد، فاروق سنگور، چهل دختران، خان عبدالغفارخان، ذکورسیدالناصری، شهید عبدالصبور فرید، شهرک ذکورامیدسبز، سید یوسف علمی نمبر۲، رابعۀ بلخی، آمنۀ فدوی، سید نور محمد شاه مینه، استاد مصباح، حضرت شمس المشایخ، ذکور و نسوان شهرک خراسان، نسوان غازی محمد ایوب خان، محجوبۀ هروی، عبدالرحیم غفورزی، گلخانه، هودخیل، نسوان و ذکور فامیلی های ریشخور، ناهید شهید، نسوان آقا علی شمس، موسی شفیق، لیسۀ نسوان و حدت، لیسۀ امید، نسوان نمبر۱ کمک به معارف، ذکور افغان ترک، قاری عبدالله، محمد فقیر فیروزی، صفی الله افضلی، غازی عبدالله خان اچکزی، لیسۀ عالی قابلبای، دقیقی بلخی،ذکور ونسوان اسماعیل حسن زی، عبدالرحیم شهید و خوشحال خان نمبر۱) مربوط ریاست معارف شهرکابل که پروسۀ جمع آوری معلومات بایومتریک آنها تکمیل گردیده باشد، رسانیده می شود که کارت های شمول امتحان کانکور لیسه های فوق، سر از روز (دوشنبه) مؤرخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ در لیسه های مربوطه توزیع می گردد.

امتحان کانکوراین لیسه ها به روز (پنجشنبه) مؤرخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ در دانشگاه های چهار گانۀ کابل (دانشگاه کابل، دانشگاه پولــی تخـنیک کابل، دانشگاه تعلیم وتربیۀ شــــهید اسـتاد ربانی و دانشگاه طبی کابـــل) به ساعت ۸:۰۰ صبح اخذ می گردد.

نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به دانشگاه های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا می‌گردد تا در روز امتحان از آوردن مبائیل، مخابره، اسلحۀ، ناریه و جارحه و هرگونه وسیلۀ الکترونیکی در صحن امتحان خود داری نمایند.

در صورت دریافت وسایل فوق الذکر در نزد داوطلب، هر چند که از آن استفاده هم صورت نگرفته باشد، مطابق لایحۀ امتحانات، امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود. علاوه برآن از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان، اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خود کار سیاه و نیزجدول کود رشته را با خود داشته باشند.

امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading