اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور شبانه سال ۱۳۹۵

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور بخش شبانه دانشگاه های کشور در سال ۱۳۹۵ رسانیده می شود که توزیع فورم ثبت نام برای فارغان صنوف داوزدهم از تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ الی ۱۵/۴/۱۳۹۵ از مراجع ذیل صورت میگیرد.

علاقمندان محترم می توانند قبل از ختم تاریخ متذکره فورم ثبت نام خویش را اخذ و طی مراحل نمایند تا شامل امتحان شوند.

۱٫ داوطلبان امتحان کانکور شبانه مرکز فورم ثبت نام را از دانشگاه کابل اخذ و طی مراحل نمایند.

۲٫ داوطلبان کانکور ولایات میتوانند فورم ثبت نام برنامه شبانه را از دانشگاه ها و موسسات تحصیلی ولایات مربوطه خویش اخذ و طی مراحل نمایند.

نوت: تاریخ اخذ امتحان بعداً اعلان میگردد

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading