اطلاعيه در مورد اخذ امتحان کانکور دور چهارم ولایت کابل سال ۱۳۹۳

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۳ و سال هاي قبلي ليسه هاي (عبدالغفورنديم، علامه قاري نيک محمد، ملالي، درخاني، عمراخان، نمبر۱ کمک به معارف، نسوان ده کيپک، قيام الدين خادم، ذليخا، صفي الله افضلي، نسوان سرآسياب، دوغ آباد، هودخيل، سلطان راضيه، نادريه، ام البنين، پکتيا کوت، نسوان سيدالناصري، تاجور سلطانه، حکيم ناصر خسرو بلخي، قاري عبدالله، پلچرخي، پوهاند رسول امين، ذکور افغان ترک، مخفي بدخشي، مشعل بيات، سره مياشت، استاد بيتاب، عايشه دراني، علي احمد خان پوپل، حصه اول شاه شهيد، لامعه شهيد، آريانا، عبدالرحيم غفورزي، قلعه قاضي، محمود طرزي، نسوان قلعه زمان خان، نسوان چهلستون، چهل دختران، محمد موسي شفيق، استاد خليل الله خليلي، چهار قلعه چهاردهي، محمودهوتکي، خان عبدالغفارخان، يوسف بانگي، غازي مير زمان خان، جديدالتاسيس وزير آباد، محجوبه هروي، نسوان بي بي رابيا، قلعه بهادر خان، مومن خاتون، پوهاند غلام صديق محبي، نسوان شرينو، نسوان ده خدايداد، نسوان غازي محمد ايوب خان، شهرک ذاکرين، نسوان محمد اکبرخان پامير، نسوان ايميني، مرکزي پرورشگاه، سواد حياتي ارزان قيمت، عبدالقادر بيدل، شيخ زايد بن سلطان، قلعه حسن خان، عبدالحي حبيبي، ذکور بي بي مهرو و شاه دوشمشيره ع) مربوط رياست معارف شهر کابل رسانيده ميشود داوطلباني که در ليسه هاي خويش ثبت نام نموده کارت هاي شمول امتحان کانکورخويش را سر از روز يکشنبه مورخ۱۹ دلو ۱۳۹۳ از ليسه هاي مربوط شان اخذ نمايند و داوطلباني که بدفتر پذيرش وزارت تحصيلات عالي ثبت نام نموده اند در امتحان نهايي کابل تنظيم شده بناءً مزاحم اين رياست نشوند.

امتحان کانکور ليسـه ها فوق الذکر روز چهار شنبه مورخ ۲۲/ دلو/۹۳ در پوهنتون هاي کابل، طبي کابل، پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد.

نوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هرگونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم ننموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند. که در مورد توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره تابعيت، قلم خود کار و يا توش سياه نوک باريک را با خودداشته باشند.

امتحان ليسه هاي متباقي بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading