فواید گرفتن روزه از دیدگاه طب

فواید روزه در تعدیل شخصیت

هریکی از هدایات قرآن برای سعادت دنیوی واخروی انسان دارای ابعاد متعدّداست. روزه که یکی از پنج بنای اسلام است نیز دارای فواید زیاد دنیوی و اخروی میباشد. در جمله فواید دنیوی روزه بهبود صحت جسمی , روانی و اجتماعی میبا شد.

تحلیل أثرات روزه ای درست ونمازبا حضور نشان میدهد که این دو بناي اسلام با تقویت نفس لوّامه و تضعیف نفس امّاره، تعادلی را بین احساس و اندیشه بوجود می آورد.
تعادل بین احساس و اندیشه یک جزء فوق العاده مهم صحت جسمی , روانی و اجتماعی انسان است. روزه اراده انسان را برای کنترول خواهشات نفس، خیلی قوی میگرداند و اراده ای قوی یکی از عوامل خیلی ها مهم برای سعادت دارین انسان است. زیرا نیات منزّه خودرا کسی میتواند جامه ای عمل بپوشاند که دارای اراده ای قوی باشد. عکس العمل روزه دار در مقابل کسیکه وی را ناسزا گفته اینست که وی مطابق ارشادات اسلام جواب بدهد که “من روزه دارم” واین چنین عکس العمل مستلزم اراده ای قوی می باشد. این نوع برخورد روزه دار در آن قسمت از محتویات شخصیت وی تعدیل می آورد که علمای روحیات آنرا ایگو Ego (نفس امّاره)نامیده اند. مهار ساختن ایگو باعث تقویت اخلاق تواضع، صبر، رحمدلی ، درک بهتر حقایق وقضاوت عادلانه میگردد.

فواید صحی روزه

در شروع سال ۲۰۱۳ ذوات چند از محققین طبی انګلستان بعد از مطالعه صدها تحقیقات انجام شده ، مقاله ای را در مجله ای خیلی معتبر انګلستان* راجع به مفاد روزه نشر کردند. این مقاله ثابت ساخت که یګانه طریقه ای تداوی مرض چاقی مفرط که بدون عوارض است ، روزه میباشد. این مقاله همچنان ثابت می سازد که روزه از خراب ګردیدن آخذه های هورمون انسولین جلوګیری نموده و مانع امراض چند بشمول مرض شکر میګردد. تحقیقاتدیگر نشان میدهد که روزه سلولهای جدید را در مغز بوجـــــــود می آورد. نمــوی سلولها در قسمتی از مغز (Hippocampus) صورت می گیرد که جای حافظه و تعقل انسان است.این اثرروزه برعلاوه بهبود حافظه، و تعقل ، ظرفیت آموزش چیز های نورا در اشخاص سالخورده بالا برده باعث تقلیل واقعات امراض مغزی چـــــــون (Alzheimer) (فراموشی شدید زمان پیری) میګردد. روزه هورمون نشو و نمو(Growth Hormone) را در خون روزه دار ۲۰چند زیاد میسازد و فعالیت این هورمون باعث تغیرات متعدّد صحی ګردیده که یکی آن بهبود صحت قلب و تحفظ عضلات است. سپورت بدنی نیزهورمون نشو و نمو(Growth Hormone) را در بدن ازدیاد می بخشد لذا آنهاییکه می توانند، در هنگام روزه سپورت را نیزانجام دهند، ازمفاد فوق العاده صحت بخش روزه برخوردارمیګردند. روزه همچنان باعث تخلیه بدن از مالیکول های مضر (Toxins) ګردیده و التهاب عمومی بدن را کاهش می بخشد و این اثر روزه باعث جلوګیری وقوع تعداد زیاد امراض میگردد .در هنگام روزه وقتیکه انسان از چربی بدن برای انرژی کار می گیرد، مواد متعدد دیگر را که در چربی بدن ذخیره گردیده وباعث امراض میگردد نیز از بدن دور ساخته و اطراح میدارد واین مواد شامل ذرات مضر هوایی آلودۀ شهر هاست که در مواد شحمی انسان جا گرفته اند. در زمان دور کردن شحم ، بدن کلسترول خون را نیز کم میسازد واین تغیر خیلی صحت بخش است. برخی از تجارب مشترک روزه داران مخصوصآ کسانیکه روزه را بصورت درست آن ګرفتند، اینست که روزه باعث خوشی روانی ایشان ګردیده و فکروفهم شان تیز تر و روشن تر میګردد و همچنان انرژی بدن شان خیلی بالا می رود.فواید روزه از دیدگاه طب

یکی از میکانزم چنین تغیرات روانی از نګاه بیالوژی انسان اینست که در هفته دوم ماه روزه و بقیه آن ترشح هورمون های اندورفن در خون نیز زیاد میگردند این هورمون ها انسان را آرام ، خوش وبیدار نگهمیدارد و لذاهورمون های اندورفن صحت روانی انسان را خیلی بهبودی می بخشد. کمبود اندورفین در مغز انسانها یکی ا زفکتور هایست که شخص را وا میدارد تا در جستجوی مواد نشه آور باشد. برخی ازمعتادین به کمبود شدید اندورفین دچارند. از اینکه روزه میتواند ترشح هورمون اندورفین را بالا ببرد، گرفتن درست روزه در بین جوانان میتواند در کاهش اعتیاد به مواد مخدر رول مهم را داشته باشد.

طریقه بهتر صرف غذا و مایعات

اکنون که از روزۂ درست (مطابق طب) نام بردیم لازم است در ایام مبارک رمضان نقاط چند که مراعات آن فوائید جسمی و روانی روزه دار را بیشتر می سازد عرض ګردد:

۱- خوردن زیاد غذا بعد از افطار روزه و آن هم غذاهای خیلی چرب و یا خیلی شیرین فوائید صحی روزه را زایل میسازد. درماه مبارک رمضان مخصوصا در هنگام سحور باید غذای مصرف گردد که در آن الیاف (Fiber) زیاد بوده و نیز دارای مواد نشایسته مغلق و پروتین باشد. این نوع غذا ها عبارت اند از سبزیجات ، میوه جات ، دال، نخود، لوبیا ، نان سبوس دار وغیره.پوست میوه جات دارای الیاف صحت بخش است ومصرف غذا های مملو از الیاف به آهستگی هضم گردیده وشخص روزه دار به مشکلات کمی انرژی درطول روز دچار نمیگردد. در هنگام سحور غذا همچنان باید دارای مواد پروتینی وکمی شحم باشد .غذا های پروتین دار عبارت اند از گوشت، لوبیا، نخود، دال،ماهی، تخم مرغ ،ماست ، شیر وغیره که باید در خوردن آن طریقه مسنونه که صرف غذا قبل از آنکه سیر ګردیم، بس نمائیم، مراعات ګردد.

۲- از خوردن غذا هائیکه در روغن سرخ شده باید جداً پرهیز گردد. استفاده از پکوره ، سمبوسه ، چپس کچالو وغیره غذا هائیکه در روغن سرخ میگردد وعادت مردم ما در ماه روزه گردیده به صحت مفید نیست. همچنان خوردن شیرینی باب در ماه روزه (غیر از شیرنی ائیکه در میوه جات موجود است) برای صحت مفید نمی باشد. (در کیک وکلچه ائیکه درین منتطقه جهان پخته میگردد نه تنها روغن زیاد است بلکه روغنیکه در آنها استعمال گردیده اکثرآﹰ روغن های غیر صحی میباشد. روغن نباتی جامد که اکنون در بازار های کشور به فروش می رسند ، روغن صحی نیست).

۳-مشکل بزرگ مردم در ماه روزه تشنگی است. برای رفع این مشکل لازم است که شبانه بعد از افطار مایعات زیاد نوشیده شود تا مایعات ضایع شده جبران گردد. همچنان، در وقت سحور مایعات زیاد که بهترین آن آب پاک صحی (نه کوکاکولا وغیره نوشیدنی های ګاز دار) است نوشیده شود. در هنگام روزه استعمال مایعات که در آن مواد کافین باشد به حد اقل مصرف گردد. نوشابه کافین دار عبارت اند از کوکاکولا، چای، قهوه، وغیره . دلیل اینکه این نوشابه ها استعمال نگردند، اینست که کافین یک مادهۥۥمدر(ادرارآور) است وباعث اطراح آب از بدن میگردد وکمی آب بدن باعث امراض ومشکلات صحی متعدد شده می تواند. از اینکه امسال ماه روزه در فصل گرما آمده ، مایعات بدن توسط عرق ضایع میگردد وبا ضایع شدن مایعات یک تعداد از منرالهای بدن بشمول نمک بدن نیز کم میگردند. لذا توصیه میگردد که اگر داکتر شما را از نمک پرهیز نداده باشد، مقدار نمک خود را در هنگام سحور کمکی زیاد بسازید. شما همچنان می توانید پاکت های (نمکول) را که برای تداوی اسهالات در بازار موجود است خریداری کرده ویک مقدار خیلی کم آنرا با آب مصرف کنید. این کار شما باعث آن میگردد که مایعات ومنرالهای بدن تان در ماه روزه کم نگردند وهم از مفاد صحی روزه برخوردار گردید. اطفالیکه عمر شان از ۸ سال کم تر است از نگاه طب نباید تمام ماه رمضان را روزه بگیرند. از نگاه طب مادران با ردار و شیرده نباید روزه بگیرند واینکه چگونه روزه را جبران کنند از ملا امام صاحب مذهب مربوطه خود فتوا بگیرند.کسانیکه به امراض سنگ گرده مبتلا اند، یا مرض شکر دارند ویا فشار خون شان بلند است لازم است که با داکتر خود مشوره کنند که آیا روزه بگیرند یا خیر وباساس نظر داکتر تصمیم بگیرند.

ماه رمضان ماه تقویت اراده ونجات انسان از عادات مضر است این ماه بهترین وقت برای خلاصی از اعتیاد به سگرت ، الکول ومواد مخدر است. از برکت این ماه باید استفاده کرد تا به تدریج خود را از عادت خطر ناک سگرت ، الکول ومواد مخدر نجات دهیم. در ماه روزه فعالیت استقلاب (قدرت هضم و به مصرف رسانیدن غذا برای تولید انرژی) بدن ما نیز کم میگردد و این برای آنست که بدن ذخیره های انرژی خود را در زمان روزه داری ویا زمان قحطی بصورت خیلی اقتصادی بمصرف برساند. ما با همین فعالیت کم شده به استقبال عید می رویم و اگر در خوردن غذاها احتیاط نکنیم و به اصطلاح بعد از ختم روزه در هنګام عید و بعد از آن پرخوری نمائیم چون فعالیت استقلاب بدن پائین است بسیار به زودی وزن بدن ما زیاد میگردد و کلسترول خون نیز بالا می رود. پس توصیه من اینست که بعد از روزه غذا کم مصرف گردد مخصوصاً از غذاهای روغنی ویا بسیار شیرین باید خیلی کم استفاده گردد. و در عوض سه بار غذا شما می توانید چهار یا پنج بار در روز غذا مصرف کنید ولی هر بار غذا را خیلی کم مصرف کنید. تعداد دفعات مصرف غذا در روز باعث آن میگردد که به تدریج استقلاب بدن شما فعال تر گردد.تعّدد دفعات مصرف کم غذا از رسوب شحم و چاقی نیز جلوگیری میکند.

خلاصتآ باید عرض کرد که در روزهای عید و هم در طول هفتهٴ بعد از آنغذا کم مصرف گردد و غذا شامل سبزیجات و میوه جات باشد وهم مایعات صحی زیاد مصرف گردد(لا اقل ۸ګیلاس در ۲۴ ساعت).

روزه یکی از آن نسخه های الهی است که باذن خالق لایزال با آوردن تغیرات مثبت در صحت و شخصیت انسان باعث سعادت دارین وی میګردد. نگهداری این تغیرات مثبت بکمک “صبر والصلواۃ ” در یازده ماه بعدی سال قدمیست در جهت تزکیه نفس روزه دار و بهبود صحت جسمی، روانی و اجتماعی وی.

بعون خالق لا یزال عملی کردن این توصیه ها باعث آن خواهد شد که از روزه ماه مبارک رمضان بهره بیشتر و دوام دار تر داشته باشید.

به امید سعادت مسلمانان و به امید صلح و سلم در کشور.

نظرات

مطالب مرتبط

در رمضان برای حفظ سلامت وجود چه باید کرد؟

رمضان امسال در نیم کرۀ شمالی در طولانی‎ترین روزهای سال و گرمترین روزهای تابستان تصادف …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب