پرچم های (بیرق) افغانستان

پرچم افغانستان از عناصر زیر تشکیل شده است:
۳ قطعه نوار عمودی به رنگ های سیاه سرخ و سبز که به ترتیب از چپ به راست در کنار هم قرار گرفته است در وسط پرچم نشان دولتی افغانستان قرار دارد که متشکل از مسجد محراب و منبر کلمه الله اکبر و لا اله الا الله میباشد.

رنگ های این پرچم اولین بار توسط شاه امان الله خان (پدر افغانستان نوین) در لویه جرگه سال ۱۳۲۸ پیشنهاد داده شد.غازی امان الله خان رنگها را اینگونه تعبیر کرد.سیاه به معنا دوره ای که افغانستان تحت استعمار بوده است سرخ نماد خون شهیدانی است که برای بدست آوردن استقلال افغانستان از جان خود گذشته اند و سبز نماد آبادی و پیشرفتی است که در آینده نصیب افغانستان خواهد گردید.

 

 تغییر پرچم کشور از سال ۱۸۸۰ تا ۲۰۰۸ به شرح زیر بوده است 

سال‌های استفاده «« ۱۸۸۰-۱۹۰۱
حکومت »»امارت افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۰۱-۱۹۱۹
حکومت »» امارت افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۱۹-۱۹۲۸
حکومت»»امارت/پادشاهی افغانستان


سال های استفاده «« ۱۹۲۸
حکومت »»پادشاهی افغانستان


سال های استفاده «« ۱۹۲۸-۱۹۲۹
حکومت »»پادشاهی افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۲۹
حکومت »»پادشاهی افغانستان


سال های استفاده «« ۱۹۲۹-۱۹۳۰
حکومت»»پادشاهی افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۳۰-۱۹۷۴
حکومت»»جمهوری افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۷۴-۱۹۷۸
حکومت»»جمهوری افغانستان

سال های استفاده ««۱۹۷۸
حکومت»»جمهوری دموکراتیک افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۷۸-۱۹۸۰
حکومت»»جمهوری دموکراتیک افغانستان

سال های استفاده ««۱۹۸۰-۱۹۸۷
حکومت»»جمهوری دموکراتیک افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۸۷-۱۹۹۲
حکومت»»جمهوری افغانستان


سال های استفاده ««۱۹۹۲-۱۹۹۷
حکومت»»دولت اسلامی افغانستان


نکته: پرچم سفید یکدست طالبان

سال های استفاده ««۱۹۹۶-۱۹۹۷
حکومت»»امارت اسلامی افغانستان


نکته: بر روی پرچم سفید عبارت تشهید نوشته شد.
سال های استفاده ««۱۹۹۷-۲۰۰۱
حکومت»»امارت اسلامی افغانستان

سال های استفاده ««۲۰۰۱-۲۰۰۸
حکومت»»جمهوری اسلامی افغانستان 

نظرات

مطالب مرتبط

General Information about Afghanistan

Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading