اولين فضانورد افغانستان عبد الاحد ممند

عبد الاحد ممند در سال ۱۹۵۹ م در سرده افغانستان به دنيا آمد. او تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در افغانستان در تحصيلات تكميلي را در يكي از دانشكده‌هاي خلباني و فضا نوردي روسيه ادامه داد. وي در طول تحصيل خود، خلبان فوق العاده‌اي شد و از ميان همكارانش براي آموزش عالي و پرواز به ايستگاه فضايي«مير» انتخاب گرديد.

عبد الاحد ممند پس از گذراندن تحصيلات عالي به عنوان فضا نورد حرفه‌اي در سال ۱۹۹۸ م مشغول كار شد. سر انجام او در حالي كه فقظ ۲۹ سال داشت به همراه دو نفر روسي به نام‌هاي لياكوف و پوليكوف در ۲۹ آگست ۱۹۹۸ رأس ساعت ۵۵/۲ صبح اولين مأموريت فضايي خود را آغاز نمود. مأموريت اين تيم فضا نوردي انجام تحقيقات و آزمايشات گروهي بود كه به كمك دو فضا نورد دیگر كه قبلاً در ايستگاه فضايي مستقر بودند انجام شد.

نظرات

مطالب مرتبط

General Information about Afghanistan

Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading