بورس‌های تحصیلی دوره ماستری کشور تایلند ۲۰۱۷

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد از اعطای بورسیه های مقطع ماستری کشور شاهی تایلند در شته های ذیل خبر داد ه است.

۱٫ Master of Sciences Program in Agriculture
۲٫ Master of in science for sustainable agriculture
۳٫ Master of science in tropical agriculture
۴٫ Master of arts in environmental development and sustainability
۵٫ Master of science program in disaster management
۶٫ Master of science program in environmental management technology
۷٫ Master of science program in renewable energy
۸٫ Master of science program in earth system science
۹٫ Master of science program in biology
۱۰٫ Master of science program in food safety and quality management
۱۱٫ Master of science program in food technology
۱۲٫ Master of public health in international health
۱۳٫ Diploma course in dermatology and dermatosurgery
۱۴٫ Master of nursing science
۱۵٫ Master of public health
۱۶٫ Master of science program in medical informatics
۱۷٫ Master of arts program in health social science
۱۸٫ Master of science program in immunology
۱۹٫ Master of science in health systems management

قابل ذکر است که علاقمندان بورسیه مذکورمیتوانند در هر یکی از برنامه های تحصیلی مذکور قبل از تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ از طریق ویب سایت آن ثبت نام نموده و علاقمندان جهت تسلیمی اسناد تحصیلی واپلیکیشن فورم را به آمریت تنظیم بورس های ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورسها الی تاریخ متذکره مراجعه نمایند.

برای معلومات بیشتر اینجا را کلیک کنید

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading