بورسیه های تحصیلی دوره لیسانس کشور سریلانکا ۲۰۱۷

کشور سریلانکا در سال جاری از اعطا ۵ سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس برای محصلان افغانستان خبرداده است. بناً به اطلاع آنعده فارغان صنف دوازدهم که علاقه مند ادامه تحصیل در کشور مذکور باشند رسانیده میشود، جهت ثبت نام و تکمیل اسناد بورسیه قبل از تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ مطابق ۲۳/May/2017 به آمریت بورسهای گروپی، ریاست تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند، حین مراجعه اصل اسناد تحصیلی (شهادتنامه و تذکره تابعیت) را با خود داشته باشند.

اسناد مورد ضرورت

– داشتن شهادت نامه توام بانمرات ساله مکتب که حد اقل کمتر از %۷۰ نباشد

– داشتن تذکره تابعیت با ترجمه انکلیسی آن

– فورم عدم مسولیت جرمی با ترجمه انگلیسی آن

– داشتن پاسپورت که حد اقل تاریخ ختم آن الی ۲۰۱۷ قابل اعتبار باشد.

شرایط بورسیه:

– سن کاندیدان باید بالا تر از ۲۵ سال نباشد

– کاندیدان باید رسماً از سوی مراجع مربوطه حکومت متبوع خویش معرفی گردند.

متقاضیان میتوانند برای معلومات بشتر، به آدرس انترنتی www.mohe.gov.lk مراجعه نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading