بورس تحصیلی دوره لیسانس کشور سریلانکا ۲۰۱۶

کشور سوسیالستی سریلانکا درسال جاری از اعطا ۶ سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس برای محصلان افغان خبرداده است. بناً به اطلاع آنعده فارغان سال ۱۳۹۳ صنف دوازدهم که علاقه مندادامه تحصیل در کشور سریلانکا باشند رسانیده میشود،

جهت ثبت نام وتکمیل اسناد بورسیه به وزارت تحصیلات عالی، آمریت بورسهای گروپی، ریاست تحصیلات عالی درخارج مراجعه نمایند، حین مراجعه اصل اسناد تحصیلی (شهادتنامه وتذکره تابعیت) را با خود داشته باشند.

شرایط بورسیه:

-کاندیدان باید از شایستگی خوب اکادمیک ومهارت کافی زبان انگلیسی برخوردار باشد.

– کاندیدان باید رسماً از سوی مراجع مربوطه حکومت متبوع خویش معرفی گردند.

– بورسیه ها در برگیرنده رشته های طب وطب دندان نمی باشد.

کاندیدان میتوانند برای معلومات بشتر،دریافت وخانه پری فورم درخواستی به آدرس انترنتی www.mohe.gov.lk مراجعه نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading