بورسیه تحصيلي مقطع ليسانس (کارشناسی) کشور فدراتيف روسيه

۱۵۰ بورسيه تحصيلي روسيه در مقطع ليسانس از فارغان ۱۳۹۱-۱۳۹۲ با در نظرداشت اوسط نمرات سه ساله طبق مقرره بورسها بصورت آزاد اعلان گرديده و در مدت ۱۵ يوم اسناد تکميل مي گردد.

با توجه به فيصله کميسيون آنعده از فارغان سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که شرايط ذيل را دارا بوده و علاقمند اشتراک در بورسيه مذکور را داشته باشند، ميتوانند الي تاريخ ۶ حمل ۱۳۹۳ هر چه عاجلتر جهت ثبت نام و تکميل اسناد به رياست تحصيلات عالي در خارج مراجعه نمايند.

فيصدي نمرات دوره ثانوي (سه ساله) مکتب نامزد بورس مذکور حد اقل از ۷۵٪ کمتر نباشد.

تمام اسناد تحصيلي نامزد بورس از جمله شهادتنامه و فهرست مضامين و نمرات سه ساله به زبان روسي ترجمه باشد.

تصديق معاينات صحي در مورد عدم موجوديت علام ضد صحي و عدم ابتلاي نامزد بورس به ويروس (HIV) از طرف مرجع رسمي صحت عامه
مدت اعتبار پاسپورت نامزد بورسيه حداقل دو سال از تاريخ صدور ويزه تحصيلي باشد.

نامزدان بورسيه تحصيلي مذکور حق دارند تا از يک الي شش موسسه تحصيلي را منحيث محل تحصيل آينده خويش(حداکثر دو موسسه در يک حوزه فدرال روسيه و همچنان شهر هاي مسکو و سانتکت پيتربورگ) مستقلانه انتخاب نمايند.

بورس مذکور، بورسيه کامل نبوده و يک مقدار مصارف بدوش خود محصل ميباشد.

جهت اخذ ساير معلومات در مورد شرايط، اسناد، فورمه جات، لست رشته ها و موسسات تحصيلي به وب سايت سفارت روسيه www.afghanistan.mid.ru مراجعه گردد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading