بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور پاکستان برای سال ۲۰۱۷

دانشگاه لاهور کشور پاکستان از اعطای (۱۱) سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس در رشته های ذیل برای سال ۲۰۱۷ به محصلان خارجی خبر داده است.

۱- رشته مهندسی ساختمانی برای مدت ۵ سال، ۵ سیت.

۲- رشته هنرهای زیبا برای مدت۴ سال، ۲ سیت.

۳- رشته طراحی(ارتباطات، پارچه بافی یا نساجی، برای مدت۴سال، ۴ سیت.

علاقمندانیکه خواهان ادامه تحصیل در بورسیه های متذکره را داشته باشند میتوانند، جهت معلومات مزید به وب سایت ذیل www.nca.edu.pk مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم واجد شرایط بعد از اخذ معلومات، جهت بدست آوردن فورمه ها و سایر اسناد الی تاریخ ۱۵/ ۸ /۱۳۹۵ به ریاست تحصیلات عالی در خارج تشریف بیاورند.

قابل یاد آوریست درصورتیکه تعداد کاندیدان واجد شرایط بیشتر از سیت های اختصاص داده شده گردد کاندیدان واجد شرایط به اساس بلند ترین نمرات سه ساله مکتب انتخاب خواهند شد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading