بورس های تحصیلی مقاطع دوکتورا و ماستری کشور مکزیک ۲۰۱۸

سفارت کشور مکزیک در تهران طی یادداشت مورخ ۳ سپتمبر ۲۰۱۷ خویش از اعطای دو سیت بورسیه تحصیلی در مقاطع ماستری و دکتورای برای سال ۲۰۱۸ میلادی به افغانستان خبرداده که متقاضیان می توانند در سایت: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 ثبت نام نموده و اسناد و مدارک مورد نیاز را بدست آورده و بعد از تکمیل ارسال نمایند.

در یادداشت از جانب افغانستان خواسته شده تا رسماً پنج کاندید واجد شرایط را برای دوسیت بورسیه مورد نظر، قبل از تاریخ ۲۸/۹/۲۰۱۷ معرفی نمایند.

اسناد و مدارک لازم:
۱ – اسناد تحصیلی شامل دیپلوم وترانسکرپت نمرات که اوسط آن کمتر از ۸۰% نباشد .
۲ – دوکاپی فورم ثبت نام دانلود شده از سایت ، خانه پری وتکمیل شده با عکس دیجیتال
۳ – دوصفحه تایپ شده دلایل علاقه مندی به بورسیه وتحصیل درمکسیکو با فونتArial 12 .
۴- CV که با فونت Arial 12 تایپ شده و کمتر از ۳ ورق نباشد
۵- ضمانت خط امضا شده در مورد برگشت دوباره محصل بعد از ختم تحصل به کشور متبوع .
۶- مکتوب پذیرش یکی از انستیتیوت های مکسیکو که سایت آن در ضمیمه موجود است .
۷ – کاپی تصدیق تولد، تصدیق صحی از یک شفاخانه دولتی که به تازگی گرفته شده باشد .
۸ – کاپی پاسپورت، و چهار قطعه عکس ۳×۳ .
۹ – مکتوب دست نویس امضا شده توسط نامزد در مورد پذیرش شرایط و اصول برنامه .
۱۰ – یک یک کاپی ترجمه تمام اسناد به زبان هسپانوی ساده .
۱۱ – اسناد ناتکمیل بعد از تاریخ ۲۸ سپتمبر ۲۰۱۷ قابل بررسی نمی باشد .

علاقمندان بورسیه مذکور اسناد تحصیلی و اپلیکیشن فورم های خویش را الی روز دو شنبه۳ میزان ۱۳۹۶ مطابق ۲۵ سپتامبر۲۰۱۷ به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس تسلیم نمایند.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading