بورس های مقطع لیسانس کشور ایران ۲۰۱۵

موسسه آموزشی عالی بیمه اکو وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی آن کشور، آمادگی خودرا برای اعطای (۴) سیت بورسیه تحصیلی در مقاطع لیسانس در (رشته مدیریت بیمه) و ماستری برای سال۲۰۱۵ خبر داده است.

موضوع در جلسه مورخ ۱۳ سرطان ۱۳۹۴ کمیسیون عالی توزیع بورسها مطرح و فیصله بر آن شد تا بورسیه لیسانس از طریق وب سایت وزارت برای فارغان سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ اعلان و مقطع ماستری آن برای استادان تفویض گردد.

شرایط بورسیه:

بورسیه مذکور شامل فیس و جای بود و باش میباشد .
مصارف ازقبیل تکت رفت و برگشت، اعاشه و اباته بدوش محصل است.
تدریس به زبان انگلیسی میباشد.

اسناد مورد نیاز:

اپلیکشن فورم.
شهادتنامه و نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب که حد اقل بالاتر از %۷۰ باشد .
داشتن تذکره تابعیت.
عکس شش قطعه

بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان ادامه تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند میتوانند جهت ثبت نام و تکمیل اسناد الی تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۴ به ریاست تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند. درصورتیکه کاندیدان اضافه تر از سیت های اختصاص داده شده گردند به اساس بلندترین نمرات دوره سه ساله ثانوی انتخاب خواهند شد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading