بورس های دوره لیسانس کشور بنگله دیش برای سال ۲۰۱۶

دانشگاه آسیایی برای زنان واقع در شهر چیتاگونگ کشور بنگله دیش درنظر دارد در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۲۵ بورسیه تحصیلی را در مقطع لیسانس برای قشر اناث بدسترس وزارت تحصیلات عالی قراردهد، بورسیه یاد شده برای فارغان صنوف دوازدهم که اوسط نمرات شان کمتر از ۷۰ فیصد نباشد توزیع می گردد.

 شرایط بورسیه قرار ذیل میباشد:

متقاضیان از قشر اناث باشند.

متقاضیان باید به زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشند.

سال فراغت کاندید از ۱۳۹۲ – ۱۳۹۴ باشد.

تکمیل فورم پوهنتون کشور بورس دهنده.

اسناد مورد ضرورت:

داشتن شهادتنامه دوره ثانوی.

تذکره تابعیت.

بناً از تمام علاقمندان واجد شرایط تقاضا میگردد تا هر چه عاجلتر جهت اخذ فورمه ها الی تاریخ ۲۰/فبروری/۲۰۱۶ مطابق به ۱/حوت/۱۳۹۴ به آمریت تنظیم بورسهای گروپی وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.

قابل یاد آوریست که از نزد تمام کاندیدان از طرف موسسه محترم برک امتحان اخذ گردیده صرف کاندیدانیکه کامیاب میشوند به بورسیه معرفی خواهند شد.

نظرات

مطالب مرتبط

۱۵ نکته و راهکار عملی برای اخذ ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی کانادا معمولا به پنج دلیل اصلی توسط افسران اداره مهاجرت کانادا رد یا …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading