حکایتی از هفت ثور ۱۳۵۷ قيام نظامی عليه دولت محمد داوود

صبحگاه بيست وهفتم آپريل ۱۹۷۸ مطابق با هفت ثور ۱۳۵۷ قيام نظامي عليه دولت محمد داوود آغاز شد. صدای توپ و غرش تانک ها فضای شهر را فراگرفت. کاروان تانک های چهار زره دار از ۲۰ کیلومتری شرق شهر به سوی مرکز کابل حرکت کردند تلاشهای وزارت دفاع و سایر نهادها نتیجه برای مهار این حرکت نداد.

نخستین گلوله توپ حوالی ساعت ۱۲ ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد وارتباط رئیس جمهور با فرمانده ارتش را قطع کرد و پس از آن حملات متواتر هوایی بر کاخ ریاست جمهوری مقاومت داوود خان را که خود اسلحه بر دست داشته می جنگید در هم شکست .
هفتم ثور کودتای بود که این روند در تضاد با خاص های مردم افغانستان قرار داشت.

۳۴ سال قبل در چنین روزی حزب دموکراتیک خلق با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت ، کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ در پی تیرگی رابطه دوستانه سردار محمد داوود با اتحاد جماهیر شوروی و همچنان تیرگی روابط او با حزب کمونیستی دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت .

این کودتای به شکل غافل کننده ای به پیروزی رسید و شامگاه همین روز حفیظ الله امین سقوط خاندان سلطنتی و به قدرت رسیدن شورای نظامی را از طریق رادیوی دولتی افغانستان اعلام کرد.

قيامي مبهم وگنگ كه اثري از مردم در آن ديده نمي شد وسرانجام در همان روز ساعت پنج عصر بود كه كودتا گران راديو افغانستان را گرفتند.
برنامه هاي عادي راديو قطع شد وپخش آهنگ هاي ملي ادامه يافت. ساعت هفت شب حفيظ الله امين اعلام کرد: براي اولين بار در تاريخ افغانستان به آخرين بقاياي سلطنت،ظلم واستبداد وقدرت خانواده نادري پايان داده شدوتمام قدرت دولتي به مردم انتقال يافت.قدرت دولتي اكنون در دست شوراي نظامي-انقلابي است.

کودتای ۷ ثور سال ۱۳۵۷ که پایان خونینی برای جمهوری محمد داوود خان بود پیامدهای ناگواری را برای کشور به وجود آورد

با سرکوب مقاومت ناچیز طرفداران سردار محمد داوود در برخی ازقطعات ارتش های جمهوری وی، حلقه مقاومت تنها درارگ ریاست جمهوری محمد داوود محصور شد .
در این روز بیش از ۳۰ تن از خانواده سر دار محمد داوود خان و نزدیک به ۲۰۰۰ تن دیگر از محافظین و طرفدار او از سوی کودتا گران کشته شدند و بدین گونه فصل جدیدی در تاریخ افغانستان آغاز شد.

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading