نخستین دور امتحانات کانکور سال ۱۳۹۵ بر ۱۳۹۶ کشور از ولایت کابل آغاز گردید

نخستین دور امتحانات سراسری کانکور سال ۱۳۹۵ بر ۱۳۹۶ کشور از ولایت کابل آغاز گردید

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی در کنفرانس مطبوعاتی قبل از آغاز امتحانات گفت، با وجودیکه امتحان سال گذشته با شفافیت کامل اخذ گردید، ولی در جریان امتحان یک سلسله آسیب پذیری ها موجود بود که با تجارب سال قبل توانستیم سیستم بایومتریک را در پروسه کانکور تطبیق و امکانات حد اقل تقلب و جعل را که متصور بود مسدود نماییم.

موصوف اضافه کرد همچنان با تغییر فصل کانکور قادر شدیم تا از یک سو نصاب درسی مکاتب سرد سیر کشور تکمیل گردد و از جانب دیگر سیستم تحصیلی با سیستم های درسی کشور های خارجی هماهنگ شود.

وزیر تحصیلات عالی گفت، امسال به شمول انستیتوت صحی پوهاند غضنفر ۶۲ هزارو ۵۶۲ تن در نهاد های تحصیلات عالی دولتی جذب خواهند شد به گفته وی امتحانات شمول به موسسات نیمه عالی که مربوط وزارت متحرم معارف می گردد امسال از جانب خود آن وزارت اخذ خواهد شد.

همچنان پوهنوال مومند علاوه کرد بعد از اعلان نتایج کانکور در تفاهم با اتحادیه نهاد های تحصیلات عالی خصوصی جذب یکتعدا د دیگر با شرایط مختلف رایگان و یا با تخفیف های معین درنظر گرفته خواهد شد.

وی از تمام داوطلبان کانکور خواست تا مطابق به آمادگی ها و شرایط بود و باش شان رشته های مورد نظر خویش را انتخاب نمایند چون تبدیلی قطعاً وجود ندارد.

به گفته مسوولان در مجموع ۴۳ هزار تن در ولایت کابل ثبت نام نموده اند که در چهار دور امتحان شان اخذ خواهد شد.دور نخست این امتحان که از ولایت کابل آغاز شد به شمول ۲۶۱۲ تن دختر ۸۷۶۳ تن اشتراک داشتند.

همچنان جاوید رسولی رئیس عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی در مورد پروسه اخذ کانکور معلومات داده گفت در سال های گذشته در بخش نقل الکترونیکی با مشکل مواجه بودیم که با ریفورم جدید توانستیم از طریق چاپ کتابچه های سوالات جداگانه جلو آن را بگیریم.

وی گفت مشکل جدی دیگری که با آن مواجه بودیم، شماری از افراد با استفاده از جعل اسناد فراغت و تذکره به جای افراد دیگر در بدل پول و یا به اساس شناخت وارد امتحان می شدند که با تدابیر معین در سال گذشته حدود یک هزار تن دستگیر و به ارگان های امنیتی و قضایی معرفی شدند.

به گفته رئیس امتحانات کانکور با تطبیق سیستم بایومتریک جلو چنین موارد بصورت کامل گرفته شده است.

قابل ذکر است، به اساس تقویم از قبل تعیین شده امتحان سایر ولایت کشور یکی پی دیگر گرفته خواهد شد.

قرار است این امتحانات تا ماه سرطان سال ۱۳۹۶ ادامه یافته و در اوایل ماه اسد نتایج آن اعلان شده و دروس محصلان جدیدالشمول در ۱۵ اسد آغاز خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

بیشتر از سیاح‌آنلاین کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب