پنجمین دور امتحان کانکور ولایت کابل روز چهار شنبه ۱۴ حوت سال ۱۳۹۲ اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۲ وسال هاي قبلي ليسه هاي (عمراخان، استقلال، عاشقان و عارفان، نسوان بي بي مهرو، نسوان منوچهري، ذکور افغان ترک، نسوان آقـاعـلـي شـمـس، رابـيا، نسوان محجوبه هروي، نسوان ده دانا، نسوان کمک به معارف قلعه وزير نمبر۲، ذکور و نسوان عبدالحي حبيبي، ذکور سيدالناصري، ملکه ثريا، ذکور شهرک وحدت، عبدالعلي مستغني، صفي الله افـضـلـي، نسوان سرآسياب، ذکـور وانـاث پـروژه پـنـجم ۳۱۵، قلعه کاشف، لامعه شهيد، پروفيسور رسول امين، غلام فاروق سونگور، شـهـرک ذاکرين، يوسف بانگي، سيد يوسف علمـي نمبر۱، غـازي ادي، قلعه زمـان خـان، ذکـور وانـاث سـيـد نـور مـحمد شاه مينه، رابعه بلخي، عـبـدالـرحـيم غفورزي، عـبـدالغفور احمدي، شهرک خراسان، دوغ آباد، قلعه حسن خان، خان عبدالغفار خان، شهرک صفا، قلعه قاضي، پلچرخي، محمداکبر پامير، علي احمد پوپل، احمدشاه مسعود، ام البنين، قاري عبدالله، قيام الدين خادم، ليسه هاي خصوصي عمر خيام، رنا، پروفيسور سکينه يعقوبي، سيديس حکيم، طلوع آفتاب، رستگاران، تلاش دانش نمبر۱، افغانيار، کابل، تربيت نمبر۱، آريوب، نسوان توتيا، دنيا، خورشيد آريانا، غازي امان الله خان، عثمان وارث، آزمون، شايسته هيواد، خالد بن وليد، نوي هيواد، ارشاد، کاينات نمبر۱ و تلاش دانش) مربوط رياست معارف شهر کابل رسانيده ميشود که کارت هاي شمول امتحان کانکور سر از يکشنبه تاريخ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ در ليسه هاي مربوط شان توزيع ميگردد.

امتحان کانکور ليسـه هاي فوق الذکر روز چهار شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد.

نـــوت: ازتمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره، هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه درصحن امتحان جداً خودداري نمايند. در صورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولين امنيتي معرفي ميشوند توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان را در زمينه خواهانيم. علاوتاً از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم خود کار و يا توش سياه با خود داشته باشند. امتحان ليسه هاي متباقي، داوطلبانيکه از امتحانات گذشته بازمانده، بيرون مرز و آنعده فارغان که در رياست عمومي تعليمات عمومي وزارت محترم معارف و رياست امتحانات فورم اخذ نموده اند انشاالله بعداً اعلان ميگردد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading