اولین دور امتحان کانکور در ولایت کابل بروز يکشنبه ۲۷ دلو اخذ میگردد

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومي و متفرقه سال ۱۳۹۲ و سال هاي قبلي ليسه هاي (استاد مصباح، ناهيدشهيد، سردار کابلي، آزاد خان، قابلباي، حاجي عبدالقدير، سوريا، بي بي ساره، محراب الدين، محمد اسماعيل حسن زي، محمد انوربسمل و زينب کبرا) مربوط رياست معارف شهر کابل و ليسه هاي ولسوالي هاي ولايت کابل رسانيده ميشود که توزيع کارت هاي شمول در امتحان کانکور سر از تاريخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۲ در ليسه مربوط شان توزيع ميگردد.

امتحان کانکور ليسه هاي فوق الذکر بروز يکشنبه مورخ ۲۷/ ۱۱/۱۳۹۲ در پوهنتون کابل، پوهنتون طبي کابل، پوهنتون پولي تخنيک کابل و پوهنتون تعليم و تربيه شهيد استاد رباني به ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر اخذ ميگردد.

محل و اطاق هاي امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معين به پوهنتون مربوط مراجعه نمائيد.

نوت: از تمام شاملين امتحان کانکور جداً تقاضا ميگردد چون هوا بسيار سرد است به لباس گرم ملبس باشند در روز امتحان از آوردن موبايل، مخابره هر گونه وسيله الکترونيکي و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداري نمايند. درصورت دريافت وسايل فوق الذکر نزد داوطلب با وجود که از آن استفاده هم ننموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسئولين امنيتي معرفي مي شوند. توجه جدي ارگانهاي موظف امتحان در زمينه را خواهانيم. علاوتاً از تمام داوطلبان تقاضا ميگردد که در روز امتحان تذکره، قلم خود کار و يا توش سياه با خود داشته باشند. امتحان ليسه هاي متباقي بعداً انشاالله اعلان و اخذ ميگردد.

نظرات

مطالب مرتبط

نتایج امتحان کانکور سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ اعلام شد

اداره ملی امتحانات کانکور و وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نتایج آزمون کانکور سال ۱۳۹۷ – …