تقسیم اوقات اخذ امتحانات کانکور سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶

اينک جدول زمانی احتمالی اخذ امتحانات کانکور سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ مرکز و ولايات با درنظرداشت ولايات گرمسير، سردسير صعب العبور و ساير ولايات کشور تنظيم گرديده و در صورتيکه فورم هاي ثبت نام به وقت و زمان معين ازطرف وزارت معارف به رياست امتحانات مواصلت نمايند وشرايط اقليمي کشور اجازه دهد. (زميني و هوائي) کدام مشکل تخنيکي رخ ندهد قابل تطبيق ميباشد.

آغاز امتحانات کانکور از حوزه کابل از تاریخ اول حوت الی ۱۶ حوت (در صورت مناسب بودن وضعیت آب و هوا)

۱- ۱۸ حوت الی ۲۵ حوت اخذ امتحان کانکور ولایت های (لوگر، پکتیا و خوست)

۲- ۲۷ حوت الی ۶ حمل اخذ امتحان کانکور ولایت های (غزنی، پکتیکا و میدان وردک)

۳- ۸ حمل الی ۱۵ حمل اخذ امتحان کانکور ولایت های (فاریاب، جوزجان و سرپل)

۴- هفدهم الی ۲۵ حمل (تخار، کندز، بغلان).
۵- بیست و هفتم حمل الی ۳ ثور (بلخ، سمنگان).
۶- پنجم الی ۱۳ ثور (ارزگان، کاپیسا، پنجشیر، پروان).
۷- پانزدهم الی ۲۵ ثور (هرات، فراه، نیمروز، غور، بادغیس).
۸- بیست و هفتم ثور الی ۳ جوزا (بامیان، هلمند، نورستان).
۹- پنجم الی ۱۱ جوزا (دایکندی، کندهار، زابل).
۱۰- سیزدهم الی ۲۲ جوزا بدخشان در پنج ناحیه (درواز، شغنان، بهارک، خواهان و فیض آباد) .
۱۱- بیست و چهارم الی ۱ سرطان (لغمان، کنر، ننگرهار).
۱۲- سوم الی ۶ سرطان آخرین امتحان کانکور متفرقه کابل (خارج مرز، بازمانده گان کانکور مرکز و ولایات).

از ۸ سرطان الی ۱۵ سرطان تصفیه و اسکن اوراق امتحان کانکور مرکز و ولایات

از ۱۶ الی ۲۲ سرطان اماده کردن کلید جوابات  مرکز و ولایات

از ۲۳ سرطان الی ۲۸ سرطان مرحله اسکورینگ (نمره دهی)

۱۰ سرطان الی ۱۰ اسد، تهیه و ارسال نتایج امتحانات کانکور به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی

از اول اسد الی ۱۵ اسد حل مشکلات و رسیدگی به شکایات

بعد از ۱۵ اسد آغاز دروس سمستر خزانی دانشگاه ها و موسسات تحصیلات نیمه عالی

نوت: در امتحانات کانکور امسال از سیستم بایومتریک استفاده خواهد شد.

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading