پرهيزكاران كساني هستند كه از مردم گذشت مي‌كنند (العفو)

مردم معمولا از كساني كه اشتباه وخطاهاي آنان را فراموش نمي كنند وهميشه آن را تذكر داده واگر ازكسي گذشت ميكنند بر او منت مي‌گذارند،تنفرداشته وبيزارند.وچنين كساني را دوست ندارند, درحالي كه خداوند تبارك وتعالي مي فرمايد:

والعافين عن الناس:آل عمران: ١٣٤

 ترجمه ] پرهيزكاران كساني هستند كه از مردم گذشت مي‌كنند.[ همانطور كه ملاحظه مي‌كنيد:

خداوند -تبارك وتعالي- كساني را كه درحق مردم گذشت كرده و از اشتباهات آنان چشم پوشي ميكنند. مورد تعريف و مدح قرار مي دهد،كسي كه درحق او خوبي انجام گرفته، نبايد فراموش كند واگر از مردم گذشت ميكند نبايد آن را مطرح كند بلكه بايد خطاها واشتباهات آنان را بپوشاند.

رسول اكرم(ص)مي فرمايد:

«من سترمسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة» (رواه مسلم من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه)

]هركس عيب واشتباه مسلماني را بپوشاند خداوند عيب و اشتباه او را در دنيا وآخرت مي‌پوشاند.[

مثالي كه دراين رابطه براي شما ذكر ميكنم اين است كه مثلاً دريك مجلسي كه حاكم يا قاضي يا بزرگ مجلس حضور دارد آن حاكم احساس بوي بدني از طرف كساني كه درآن مجلس حضور دارند به مشام او مي رسد، سپس مستقيماً به كسي كه فكر مي كند كه آن بوي بدي از طرف او خارج شده ميگويد: مي‌خواهم كه بيرون بري، و وضو بگيري (واين طرز بيان، بصورت مستقيم در بين مردم كه درحقيقت عيب كسي را گفتن است، درست نيست)

همين مساله را مثلا مرد عالم و فاضلي چنين بيان مي‌كند كه تصميم گرفتم كه همگي بيرون برويم ومجدداً وضو بگيريم، همگي بيرون مي روند ومسأله بدين صورت خاتمه پيدا مي كند. اين نوع برخورد واقعاً حكيمانه، نيك ومورد پسند وهمچنين احسان و نيكوكاري است كه در حق شخصي كه آن بوي بد را خارج كرده، انجام مي گيرد و درحقيقت با اين نوع برخورد او را از موقعيت سخت وناخوشي بيرون آورده ونجات داده است.

نظرات

مطالب مرتبط

قرآن عظیم الشان به شکل امروزی چگونه جمع آورى شد؟

سؤال طوري كه ميدانيد قرآن پاك به حضرت محمد صلى الله عليه وسلم به شكل …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading