کتاب حکم نوروز در شريعت اسلام

نصوص شرعي متواتر و زيادي وجود دارند كه اعياد زماني را در اسلام منحصراً دو عيد ساليانه فطر و قرآن و عيد هفتگي روز جمعه معرفي نموده اند، و تجلیل هر عيدي غير از اين سه عيد، از امور احداث شده در دين بشمار مي روند كه رسول خدا ح در احاديث زيادي به انجام دهنده آن وعيد دخول به جهنم را داده است.

( از متن کتاب)

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید

نظرات

مطالب مرتبط

کتاب جشنواره نوروز از نظرگاه تاريخ و شريعت

در كيفيت تجليل و برگزارى اين روز در برخى از ولايات نسبت به ديگرى فرقهاى …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading