اولين مکتب (دبيرستان) افغانستان

اولين ليسه در زمان حكومت حبيب الله خان (۱۹۰۱۹-۱۹۰۱م) در سال ۱۲۸۲ هـ .ش/۱۹۰۳م  بنام لیسه حبیبیه در كابل تأسيس شد.

این لیسه در سال ۱۹۰۳ توسط امیر حبیب الله خان تاسیس گردید. مقر اولی این لیسه در منطقه پل باغ عمومی بود.

این لیسه در ابتدا دارای صنف های (کلاس‌های) ابتدایی بود که مدت چهار سال دوام می‌کرد.

بعد از آن صنف راهنمایی گردید که سه سال دوام میکرد و پس از رشدیه دوره ابتدائیه بود که سه سال دوام می‌کرد. تدریس این مکتب (مدرسه) از طرف ۱۲ معلم هندی و ۱۲ معلم افغان پیش برده‌می‌شد. معلمین افغان همه روحانی، قاری و مولوی بودند. این مکتب در طی مدتی کوتاه به محلی برای جنبش روشنفکری و مشروطه‌خواهی تبدیل شد.

امیر حبیب الله این مکتب را دو بار مسدود نمود. مدیر این لیسه داکتری هندی به نام داکتر عبدالغنی خان بود. که مدت ۱۲ سال زندان را به امر امیر حبیب الله سپری نمود. در دوره امانیه این مکتب بسیار رشد نمود.

در سالهای ۱۹۶۵—۱۹۶۹ ایالات متحده ساختمانی بزرگ را به‌ تعداد ۱۴۴ صنف (کلاس) درسی و ۳ منزل (طبقه) با لابراتوارهای (آزمایشگاه) مجهز در منطقه کارته سه کابل به همین نام اعمار نمود. این لیسه دوره ثانوی و عالیه (صنوف ۷—۱۲) تدریس می‌نمود. این مدرسه از مدرن‌ترین لیسه‌ها در افغانستان بشمار می‌رفت. قسمتی از مصارف بعدی این مکتب را نیز ایالات متحده آمریکا بدوش خویش متقبل نموده بود و به صفت مکتب پروژه آمریکا به‌شمار میرفت. همه ساله به‌ تعداد ۳—۹ نفر از متعلمین ممتاز فارغ صنف نهم به آمریکا غرض ادامه تحصیل فرستاده می‌شدند.

درسالهای ۱۹۹۲ این لیسه به دلیل جنگ‌های تنظیمی از بین رفت. پس از تحولات سال ۲۰۰۱ دولت هندوستان کار اعمار دوباره این مکتب را بدوش خود گرفت و در سال ۲۰۰۳ این مکتب توسط صدراعظم هند و رئیس‌جمهور افغانستان حامد کرزی دوباره افتتاح گردید.

نظرات

مطالب مرتبط

General Information about Afghanistan

Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading